BRÜCKNEROVÁ, Karla and Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, vol. 43, No 3, p. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development
Name in Czech Mezigenerační učení mezi učiteli : zjevné a skryté formy profesního rozvoje
Authors BRÜCKNEROVÁ, Karla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr NOVOTNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Professional Development in Education, Taylor&Francis, 2017, 1941-5265.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.231
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00094658
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876
UT WoS 000401932700006
Keywords in English intergenerational learning; teachers’ continuing professional development; typology of learning; learning content; learning interaction; workplace learning
Tags intergenerational learning, rivok, teachers professional development
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 18/3/2020 16:47.
Abstract
This article interprets data from qualitative research into intergenerational learning (IGL) among teachers at Czech primary and secondary schools. The objective of the text is to answer the question: What are teachers of different generations learning from one another in schools and in what ways does this learning take place? Drawing on a framework adapted from Illeris, we perceive the basic principle of learning as content acquisition through interaction. Therefore, our answer has the form of an overview of forms of content (acceptable specific item, acceptable aggregate, challenging specific item, challenging aggregate, complex challenge) and forms of interaction (perception, experience, transmission, participation, perception). The data were collected through 22 interviews with teachers. The analysis employs selected procedures based in grounded theory. This allowed us to define four types of IGL: adopting IGL, transformative IGL, exploratory IGL and inspiration-taking IGL. This typology is discussed regarding its usefulness for understanding and planning teachers’ continuing professional development.
Abstract (in Czech)
Článek interpretuje data z kvalitativního výzkumu mezigeneračního učení (MGU) mezi učiteli na českých základních školách. Cílem textu je odpovědět na otázku, co se od sebe učitelé z různých generací učí a jaké má MGU podoby. Na základě Illerisova konceptu je učení vymezeno jako osvojování obsahu skrze interakci. Proto má naše odpověď podobu přehledu obsahů (přijímaná jednotlivost, přijímaný komplexní obsah, jednotlivost spojená s výzvou, komplexní obsah spojený s výzvou)a forem interakcí (percepce, zkušenost, transmise, participace, percepce). Data byla sbírána skrze 22 kvalitativních rozhovorů s učiteli. Analýza využívá vybraných procesů zakotvené teorie. Na tomto základě byly definovány čtyři typy MGU: přijímající MGU, transformující MGU, hledající MGU a MGU inspirující se. Tato typologie je diskutována vzhledem k její využitelnosti pro porozumění a plánování profesního rozvoje učitelů.
Links
GA13-07234S, research and development projectName: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Czech Science Foundation, Intergenerational Learning in Various Social Environments
PrintDisplayed: 29/6/2022 23:40