JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů (Teachers' professional vision and its development through videoclubs). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
Name (in English) Teachers' professional vision and its development through videoclubs
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Eva MINAŘÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela PÍŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára ULIČNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav JANÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 154 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/16:00088736
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8304-2
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016
Keywords (in Czech) profesní vidění; učitel; vzdělávání učitelů; video; videoklub
Keywords in English professional vision; teacher; teacher education; video; videoclubs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 24/4/2017 15:05.
Abstract
Příslušníci různých profesí se odlišují nejen svými znalostmi, dovednostmi a činnostmi, které vykonávají, ale také tím, jak vnímají – vidí – situace, které se vztahují k výkonu profese: odlišují se svým profesním viděním. Tato kniha je výsledkem výzkumného projektu Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka) (2013-2016). Kladla si za cíl uvést koncept profesního vidění do domácího odborného diskursu a vytvořit a výzkumně ověřit koncepci profesních videoklubů jakožto možností rozvíjení profesního vidění učitelů. Výzkumná část knihy představuje s oporou o kvalitativní studie nejen povahu profesního vidění učitelů anglického jazyka, ale i to, jak se změnilo po účasti ve videoklubech. Kniha chce přispět k diskusi o profesním vidění jako součásti profesionality učitele a o možnostech využití profesních učících se komunit a videosekvencí výuky ve vzdělávání učitelů. e-ISBN 978-80-210-8305-9
Abstract (in English)
Members of various professions differ not only in their knowledge, skills, and activities they perform but also in how they perceive – or see – the situations that are part of their professional practice: they differ in their professional vision. This book is a result of the research project Exploring professional vision and its development through video-based analysis (from the perspective of teachers of English as a foreign language) (2013-2016). It aims to introduce the concept of professional vision into Czech educational science discourse and set up and empirically evaluate videoclubs as a means of developing teachers professional vision. Based on qualitative studies, the empirical part of the paper describes English teachers professional vision and its changes after videoclubs. The book aims to contribute to the discussion on professional vision as part of teachers professionality and on the possibilities of using learning communities and videos in teacher education. e-ISBN 978-80-210-8305-9
Links
GA13-21961S, research and development projectName: Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 29/7/2021 11:37