ZAPLETALOVÁ, Dana. Mohl žít sv. Ivan český v raném středověku? (On the probability of early medieval St. Ivan as a historical person.). Český kras : sborník pro regionální výzkum. Beroun: Muzeum Českého krasu, 2016, vol. 42, p. 54-61. ISSN 1211-1643.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mohl žít sv. Ivan český v raném středověku?
Name in Czech Mohl žít sv. Ivan český v raném středověku?
Name (in English) On the probability of early medieval St. Ivan as a historical person.
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Český kras : sborník pro regionální výzkum, Beroun, Muzeum Českého krasu, 2016, 1211-1643.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) české země, raný středověk, monasticismus, poustevnictví, světec, existence
Keywords in English Czech lands, early medieval period, monasticism, hermitism, saint, existence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 17:30.
Abstract
Následující příspěvek je věnován kontroverzní hagiografické postavě, sv. Ivanu českému. Tento světec se v jisté době objevil v legendách, začal být uctíván, byly nalezeny jeho domnělé ostatky a dosáhl značné obliby. Inspiroval kromě řady umělců i duchovně založené osoby ke vzniku eremitského řádu ivanitů, aby byl nakonec katolickou církví vypuštěn ze seznamu zemských patronů pro nehistoričnost. Ukázalo se totiž postupně, že legendy nezprostředkovávají biografii existujícího raně středověkého poustevníka (eremity).
Abstract (in English)
The probability of an existence of early medieval Czech St. Ivan as a historical person is evaluated. Any historical evidence of his existence is missing in the literature until the Hussite Wars, which indicates that no such early medieval historical person existed. What is particularly important, such a person is neither mentioned in the documents of the Přemyslid royal dynasty, ruling the Bohemian Kingdom until AD 1306, nor in the documents of the Ostrov Monastery (active AD ~999 to 1517). Nevertheless, the legend of this saint could have been motivated by another, later historical person. Such a possibility is represented by, e.g., the late 14th century abbot of the Na Slovanech Monastery in Prague named Jan, who was also of Croatian origin, and which was in the later references also called Ivan. This hypothesis represents only one of several possibilities, how this new Czech saint could have been fabulated.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF   File version Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF?info
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:14

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Attributes
 

8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.PDF
File type
PDF (application/pdf)
Size
363,7 KB
Hash md5
0f13c67c827922698e3680b55370803a
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:14

8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1374787/8_cesky_kras_2016_Zapletalova_FINAL.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56,2 KB
Hash md5
d44402f52a17e5db0280c5e0dc02cdbc
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:18
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 4. 2023 07:51