Informační systém MU
ZAPLETALOVÁ, Dana. Mohl žít sv. Ivan český v raném středověku? (On the probability of early medieval St. Ivan as a historical person.). Český kras : sborník pro regionální výzkum. Beroun: Muzeum Českého krasu, 2016, vol. 42, p. 54-61. ISSN 1211-1643.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mohl žít sv. Ivan český v raném středověku?
Name in Czech Mohl žít sv. Ivan český v raném středověku?
Name (in English) On the probability of early medieval St. Ivan as a historical person.
Authors ZAPLETALOVÁ, Dana.
Edition Český kras : sborník pro regionální výzkum, Beroun, Muzeum Českého krasu, 2016, 1211-1643.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) české země, raný středověk, monasticismus, poustevnictví, světec, existence
Keywords in English Czech lands, early medieval period, monasticism, hermitism, saint, existence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 17:30.
Abstract
Následující příspěvek je věnován kontroverzní hagiografické postavě, sv. Ivanu českému. Tento světec se v jisté době objevil v legendách, začal být uctíván, byly nalezeny jeho domnělé ostatky a dosáhl značné obliby. Inspiroval kromě řady umělců i duchovně založené osoby ke vzniku eremitského řádu ivanitů, aby byl nakonec katolickou církví vypuštěn ze seznamu zemských patronů pro nehistoričnost. Ukázalo se totiž postupně, že legendy nezprostředkovávají biografii existujícího raně středověkého poustevníka (eremity).
Abstract (in English)
The probability of an existence of early medieval Czech St. Ivan as a historical person is evaluated. Any historical evidence of his existence is missing in the literature until the Hussite Wars, which indicates that no such early medieval historical person existed. What is particularly important, such a person is neither mentioned in the documents of the Přemyslid royal dynasty, ruling the Bohemian Kingdom until AD 1306, nor in the documents of the Ostrov Monastery (active AD ~999 to 1517). Nevertheless, the legend of this saint could have been motivated by another, later historical person. Such a possibility is represented by, e.g., the late 14th century abbot of the Na Slovanech Monastery in Prague named Jan, who was also of Croatian origin, and which was in the later references also called Ivan. This hypothesis represents only one of several possibilities, how this new Czech saint could have been fabulated.
Displayed: 28. 10. 2021 09:51