POKORNÁ, Jarmila. Menšinoví společníci - tradiční slabší strana uvnitř obchodní společnosti (Minority shareholders - Traditional Weaker Side inside the Trading Company). In Černá Stanislava. Obchodní korporace a ochrana slabší strany. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. p. 41-57. Kolektivní monografie. ISBN 978-80-7552-555-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Menšinoví společníci - tradiční slabší strana uvnitř obchodní společnosti
Name (in English) Minority shareholders - Traditional Weaker Side inside the Trading Company
Authors POKORNÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Obchodní korporace a ochrana slabší strany, p. 41-57, 17 pp. Kolektivní monografie, 2017.
Publisher Wolters Kluwer ČR, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00096257
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7552-555-0
Keywords (in Czech) menšinový společníci; obchodní společnost; korporátní právo; ochrana slabší strany
Keywords in English minority shareholders; trading company; corporation law; protection of weaker side
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 2. 4. 2018 00:30.
Abstract
Kapitola se zabývá úpravou postavení menšinových společníků v obchodních společnostech. S touto úpravou je obvykle spojována ochranná funkce a je vykládána jako soubor opatření, která mají kompenzovat přirozené limity provázející společnické minority. Minoritní společníci jsou v tomto úhlu pohledu vnímáni jako společnická skupina, u níž se její slabší postavení předpokládá, ale již se neanalyzují důvody existence této skupny společníků ani funkce, které by měla ve společnostech plnit. Otázky, jakým přínosem minoritní společníci pro společnosti jsou, zda se mají těšit ochraně pomocí speciálních zákonných pravidel a jaké jsou tendence dalšího vývoje právní úpravy, zůstávají dále otevřené a budou předmětem další diskuse.
Abstract (in English)
The chapter deals with the protection of specific groups of people in corporate law, analyses a regulation of minority shareholders. A protective function is usually linked with this regulation and it is interpreted as set of measures which should compensate natural limits of shareholder's minority. In this perspective, minority shareholders are perceived as a group of shareholders whose weaker position is presumed, however, neither the reasons of the existence of this shareholders' group nor its function in the company is usually analyses. What kind of benefits the minority shareholders bring to the company, whether they should be protected by a special statutory rules and what are the trends of further statutory regulation, these are the questions which remain opened for further discussion.
PrintDisplayed: 31. 3. 2023 05:37