CS

Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II

PAUČOVÁ, Lenka and Eliška GUNIŠOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 299 pp. ISBN 978-80-210-8505-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II
Name in Czech Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II
Name (in English) Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II
Authors PAUČOVÁ, Lenka and Eliška GUNIŠOVÁ.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 299 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8505-3
Keywords (in Czech) Slovanské literatury; konfrontace; interpretace
Keywords in English Slavonic literature; confrontation; interpretation
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 7/3/2017 15:28.
Abstract
Postkonferenční sborník Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II. se skládá z 29 studií doktorandů z 18 slavistických pracovišť z 7 evropských zemí v sedmi jazycích. Autoři se v rámci širokého tematického záběru konference věnují dosud méně obvyklým předmětům literárního výzkumu, čímž přinášejí do dosavadního stavu a tendencí výzkumné práce nové impulsy a alespoň částečně ilustrují potenciál a směrování mladší generace literárních vědců.
Abstract (in English)
Post-conference proceedings Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II consists of 29 papers of doctoral students of 18 Slavonic institutions in 7 languages. In compliance with the wide thematic focus of the conference the authors deal with the less common topics of literary research and their works bring the new impulses to present state of knowledge and their works illustrates the tendencies and directions of young generation of Slavists.
Links
MUNI/B/1101/2015, internal MU codeName: Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Acronym: Slovanský literární svět:kontexty a konfrontace II)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 19/4/2019 16:49

Other applications