EN

Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy

HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy
Název anglicky Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools
Autoři HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8463-6
Klíčová slova česky Vzdělávání na 1. stupni základní školy; výchova ke zdraví; pohybový a výživový režim; pokusné ověřování; kvantitativní výzkum; kvalitativní výzkum; elektronický deník učitele; závěrečný dotazník pro učitele
Klíčová slova anglicky Education in primary school; health education; pupils’ physical activity programme; pupils’ nutrition programme; experimental verification; quantitative research; qualitative research; teacher´s electronic diary; questionnaires for teachers
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 10. 3. 2017 14:04.
Anotace
Monografie přináší výsledky dvouletého výzkumu, v němž kolektiv autorů analyzoval utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni 33 základních škol z celé České republiky. Kvantitativní část výzkumu byla orientována na zevrubnou deskripci obecných trendů ve zkoumaném procesu (a odhalení funkčních či nefunkčních prvků v něm), kvalitativní část byla zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření správného pohybového a výživového režimu žáků uplatňují (včetně rozlišení specifik jednotlivých ročníků a škol). V závěru publikace jsou nastíněny možné perspektivy implementace daného tématu do projektovaného i realizovaného kurikula, a to včetně přípravného kurikula učitelů 1. stupně základní školy.
Anotace anglicky
The monograph contains findings of a two-year research in which a team of authors analysed development of physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools with a research sample of teachers from 33 primary schools across the Czech Republic. The quantitative part of the research focused on description of general trends and identification of functioning and malfunctioning elements of the process in question. The qualitative part sought to find methods, forms and interventions applied by schools when developing correct physical activity and nutrition programmes, including differentiation of individual school years and types of schools. At the end of the book, prospects are outlined of physical activity and nutrition programmes being implemented in the primary school curriculum and in the preparatory or further education programmes of primary school teachers.
Návaznosti
MUNI/A/0963/2015, interní kód MUNázev: Výzkum kurikula vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (Akronym: VOČaZ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 10:42

Další aplikace