BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad
Název česky Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do školy hlavního vzdělávacího proudu v České republice a v zahraničí
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Marie VÍTKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ilona BYTEŠNÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka GAJZLEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Dagmar OPATŘILOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, 198 s. 2017.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00096293
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8504-6
Klíčová slova česky Žák se speciálními vzdělávacími potřebami; inkluzivní škola; inkluzivní edukace; podpůrná opatření; tělesné postižení; narušená komunikační schopnost; informační a komunikační technologie; digitální technologie
Klíčová slova anglicky Students with special educational needs; inclusive school; inclusive education; support measures; physical disability; speech disorder; information and communication technology; digital technology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Změněno: 28. 3. 2018 14:53.
Anotace
The research monograph deals with support measures for students with special educational needs in inclusive schools. It is divided into six chapters with subchapters focused on a different view of determining support measures, which results from completed researches with pupils with physical disabilities in primary and secondary schools as well as speech disorders in primary schools and the use of ICT while teaching students with SEN. Attention is also paid to the methods of formation of an inclusive and individual teaching in addition to mentors' tasks while teaching and a comparison is made concerning the determination of supportive measures in the Czech Republic and abroad.
Anotace česky
Výzkumná monografie se zabývá problematikou podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do inkluzivní školy. Je členěná do šesti kapitol se subkapitolami se zaměřením na různý pohled stanovení podpůrných opatření, který vyplývá z realizovaných výzkumů se žáky s tělesným postižením na základní a střední škole, s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základní školy a využití ICT při vyučování žáků se SVP. Pozornost je věnována také metodám k tvorbě inkluzivního a individuálního vyučování a úkolům mentorů při učení a komparaci stanovení podpůrných opatření v České republice a v zahraničí.
Návaznosti
MUNI/A/1183/2016, interní kód MUNázev: Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 10:01