Informační systém MU
POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2016. 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub MÍŠEK (203 Česká republika, domácí), Václav STUPKA (203 Česká republika, domácí), Pavel LOUTOCKÝ (203 Česká republika, domácí) a Tomáš ABELOVSKÝ (703 Slovensko, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 241 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 573, 2016.
Nakladatel Masaryk University, Faculty of Law
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Vědecký web PrF - open access
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00093919
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8423-0
Klíčová slova česky právo informačních technologií; elektronická komunikace; ochrana dat; ochrana osobních údajů
Klíčová slova anglicky information technology law; electronic communication; data protection legislation; protection of personal data
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290. Změněno: 5. 4. 2017 09:21.
Anotace
The book is concerned with a legal regulation of interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. There are analysed legal instruments embodied within the framework of enforceable law which can be used by police for the sake of criminal investigation and other specialised tasks arising from the Act No. 273/2008 Sb., on Police of the Czech Republic, or by intelligence agencies during fulfilling of their duties. Consequently, in seven chapters, there is described and analysed a structure of legal regulation of interception of electronic communications, constitutional safeguards, access authorization of relevant public agencies, and possibilities of use of the interceptions in court proceedings. Analysis of Slovak legal regulation is present in the form of the eighth comparative chapter. The book is also concerned with collection and retention of operational and localisation data, access to them and their use in court proceedings.
Anotace česky
Monografie se zabývá právní úpravou odposlechů elektronických komunikací v České republice a na Slovensku. Analyzuje účinnou právní úpravu možnosti provádění odposlechů elektronických komunikací orgány činnými v trestním řízení při odhalování a vyšetřování trestné činnosti policií za účelem plnění zvláštních úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zpravodajskými službami při plnění jejich úkolů. V sedmi kapitolách je postupně popsána struktura právní úpravy odposlechů elektronických komunikací, jsou analyzována ústavněprávní východiska, oprávnění dotčených orgánů veřejné moci na přístup k odposlechům a možnost užití odposlechů během soudního řízení. Slovenská právní úprava je obsažena formou osmé komparativní kapitoly. Monografie se dotýká rovněž tzv. data retention, tedy uchovávání provozních a lokalizačních údajů ze sítí elektronických komunikací a přístupu k nim.
Návaznosti
MUNI/A/1153/2015, interní kód MUNázev: Interception of Electronic Communication in the Czech Republic and Slovakia (Akronym: IECCRS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 26. 4. 2019 15:59