BEJČEK, Josef. Inkorporace v adhezních smlouvách (Incorporation of commercial terms in contracts of adhesion). In Obchodní podmínky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. p. 68-82. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkorporace v adhezních smlouvách
Name (in English) Incorporation of commercial terms in contracts of adhesion
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Obchodní podmínky, p. 68-82, 15 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574, 2016.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Vědecký web PrF - open access
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00093922
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8424-7
Keywords (in Czech) adhezní smlouvy; inkorporace; obchodní podmínky
Keywords in English contracts of adhesion; incorporation; commercial terms
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28/3/2017 14:40.
Abstract
Samotné použití obchodních podmínek nemusí ani v případě kontraktace se slabší stranou založit vyvratitelnou domněnku tzv. adhezní kontraktace podle § 1798 odst. 2 OZ.
Abstract (in English)
The use of commercial terms itself - even in a contract with a weaker party - does not constitute refutable presumption of contract of adhesion according to Sec. 1798 par. 2 of the Civil Code.
Links
MUNI/A/1080/2015, internal MU codeName: Obchodní podmínky
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Bejcek_kniha.pdf   File version Georgala, P. 17/3/2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1375722/Bejcek_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1375722/Bejcek_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1375722/Bejcek_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1375722/Bejcek_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 17/3/2017 10:34, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757
Attributes
 

Bejcek_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1375722/Bejcek_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1375722/Bejcek_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,2 MB
Hash md5
35b0491dd494853aef2f6da9a0967946
Uploaded/Created
Fri 17/3/2017 10:34

Bejcek_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1375722/Bejcek_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1375722/Bejcek_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
769,2 KB
Hash md5
cc1b29d93454d973709c7abdec105fae
Uploaded/Created
Fri 17/3/2017 10:45
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21/1/2022 21:03