Informační systém MU
BEJČEK, Josef. Inkorporace v adhezních smlouvách. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 68-82. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkorporace v adhezních smlouvách
Název anglicky Incorporation of commercial terms in contracts of adhesion
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Obchodní podmínky, od s. 68-82, 15 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Vědecký web PrF - open access
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00093922
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8424-7
Klíčová slova česky adhezní smlouvy; inkorporace; obchodní podmínky
Klíčová slova anglicky contracts of adhesion; incorporation; commercial terms
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 3. 2017 14:40.
Anotace
Samotné použití obchodních podmínek nemusí ani v případě kontraktace se slabší stranou založit vyvratitelnou domněnku tzv. adhezní kontraktace podle § 1798 odst. 2 OZ.
Anotace anglicky
The use of commercial terms itself - even in a contract with a weaker party - does not constitute refutable presumption of contract of adhesion according to Sec. 1798 par. 2 of the Civil Code.
Návaznosti
MUNI/A/1080/2015, interní kód MUNázev: Obchodní podmínky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 30. 11. 2021 13:47