Informační systém MU
BEJČEK, Josef a Josef KOTÁSEK. Kolize obchodních podmínek. In Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 83-106. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kolize obchodních podmínek
Název anglicky Battel of the forms
Autoři BEJČEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef KOTÁSEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Obchodní podmínky, od s. 83-106, 24 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Vědecký web PrF - open access
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00093923
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8424-7
Klíčová slova česky konflikt obchodních podmínek; pravidlo prvního výstřelu - posledního výstřelu - vyřazení
Klíčová slova anglicky battel opf the forms; first shot rule and last shot rule; knock-out rule
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., učo 1757. Změněno: 28. 3. 2017 13:42.
Anotace
Mezinárodní porovnání a úvahy o vhodnosti použití jednotlivých pravidel pro řešení konfliktu obchodních podmínek. Kritická analýza a hodnocení platné úpravy.
Anotace anglicky
International comparison and considerations about appropriateness of particular methods of solving battle of the forms. Critical analysis and assessment of the recent legal regulation.
Návaznosti
MUNI/A/1080/2015, interní kód MUNázev: Obchodní podmínky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 19. 9. 2021 00:12