EN

Starší dějiny Vietnamu a Čampy

SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ. Starší dějiny Vietnamu a Čampy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 460. ISBN 978-80-210-8491-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8491-2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Starší dějiny Vietnamu a Čampy
Název anglicky Ancient History of Vietnam and Champa
Autoři SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ.
Vydání 1. vyd. Brno, 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 460, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-8491-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8491-2016
Štítky Munipress
Bibliografie 254 záznamů
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 18. 1. 2019 12:40.
Anotace
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Trần a Lê či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě.
Anotace anglicky
The book introduces history of two civilisation areas in the present Vietnamese territory: one of the Viets in the north developing under direct influences of China and the other of Champa in the south formed by small independent indianized communities. While the growth of the Vietnamese statehood by the 15th century reached its height in the creation of a centralized Confucian realm, Champa in the same time suffered a far-reaching defeat resulting in the gradual regress in the following centuries. Behind the chronological narrative of Vietnamese chronicles, some general tendencies are highlighted: cosmopolitan and syncretic character of Vietnamese society under the millennium-long Chinese rule or shifts of power between Buddhist monkhood, military warlords and Neo-Confucian civil service.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 02:58

Další aplikace