EN

Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services

ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8360-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services
Autoři ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI.
Vydání 1. vyd. Brno, 85 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8360-8
Klíčová slova česky design služeb; knihovny; případové studie; designové myšlení
Klíčová slova anglicky service design; libraries; case studies; design thinking
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 29. 3. 2017 12:06.
Anotace
This books describes design thinking and its possible applications in libraries. Its main part consists of 5 original case studies from the Czech Republic, which describe the procedure of the innovation of services with involvement of their users that was achieved through the use of research, analytical, and design methods, which arose based on a series of interviews with librarians. Case studies are complemented with theoretical texts about design thinking and comparisons of methods. The book acts both independently and as a complement of Libdesign: 35 methods for the improvement of services methodology. This text was created as an output from project Libdesign: Design Thinking in Libraries, which was supported within the framework of EEA and Norway Grants.
Anotace česky
Kniha popisuje designové myšlení a možnosti jeho aplikace v knihovnách. Její hlavní částí je pět originálních případových studií z českého prostředí popisujících postup inovace služeb se zapojením uživatelů a výzkumných, analytických a designových metod, které vznikly na základě řady rozhovorů s knihovníky. Případové studie doplňují teoretické texty o designovém myšlení a porovnání metodik. Kniha funguje jako svébytný celek i jako doplněk k metodice Libdesign: 35 metod pro zlepšování služeb. Text vznikl jako výstup z projektu Libdesign: Design Thinking in Libraries, který byl podpořen v rámci Norských fondů a fondů EHP.
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 08:05

Další aplikace