KREJZA, Jan. Tvary zvratných zájmen se a si v systému výuky zvaném Barevná čeština (The reflexive pronouns se and si taught by the method Barevná čeština). CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazyků na vysokých školách, 2016, 2016-2017, No 1, p. 33-40. ISSN 1804-9435.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvary zvratných zájmen se a si v systému výuky zvaném Barevná čeština
Name in Czech Tvary zvratných zájmen se a si v systému výuky zvaném Barevná čeština
Name (in English) The reflexive pronouns se and si taught by the method Barevná čeština
Authors KREJZA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition CASALC Review, Brno, Česká a slovenská asociace učitelů jazyků na vysokých školách, 2016, 1804-9435.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/16:00094062
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) krátká reflexivní zájmena; Barevná čeština; výuka češtiny jako cizího jazyka
Keywords in English short Czech reflexive pronouns; Colourful Czech; teaching Czech as a foreign language
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 17. 5. 2018 13:53.
Abstract
Cílem článku je představit způsob, jakým lze ve výuce úrovně A2 a B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se studenty probrat a procvičit použití krátkých reflexivních zájmen se a si v Češtině s použitím metody Barevná čeština. Tento způsob výuky dává přednost poznatkům z oblasti syntaxe proti běžně kladnému důrazu na morfologii. Při vysvětlování jevů spojených s krátkými reflexivy se klade důraz na srozumitelnost a přehlednost. Článek uvádí, ve které fázi výuky lektor látku zařazuje do učebního plánu a pokouší se o její systematizaci pro účel výuky češtiny jako cizího jazyka při nižší úrovni pokročilosti studentů. Článek obsahuje také návrhy praktických komunikačních cvičení využívajících modelové věty.
Abstract (in English)
The aim of the article is to introduce the method that allows to discuss and practice the use of short Czech reflexive pronouns se and si in teaching students of A2 and B1 levels as specified by the Common European Framework of Reference for Languages, while using the method called Barevná čeština (Colourful Czech). This method favours the syntactic point of view as opposed to the widely applied emphasis on morphology. Explanation of phenomena pertaining to short reflexives stresses the comprehensibility and clarity. The article specifies the stage of lessons in which the teacher introduces the subject and outlines its systemization for the purpose of teaching Czech as a foreign language to students with low proficiency. The article also includes samples of practical communication activities using model sentences.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
cr11617-krejza.pdf Licence Creative Commons  File version Holasová, M. 3. 4. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377461/cr11617-krejza.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1377461/cr11617-krejza.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1377461/cr11617-krejza.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1377461/cr11617-krejza.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 3. 4. 2017 14:45, PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Jan Krejza, učo 11022
  • a concrete person PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Jan Krejza, učo 11022
  • a concrete person PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218
Attributes
 

cr11617-krejza.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377461/cr11617-krejza.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1377461/cr11617-krejza.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
652 KB
Hash md5
c569466d5d3018d0725bb9ccba9b801c
Uploaded/Created
Mon 3. 4. 2017 14:45

cr11617-krejza.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377461/cr11617-krejza.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1377461/cr11617-krejza.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
24,7 KB
Hash md5
4282c3ae42b0b5b443f4a3273e0efa63
Uploaded/Created
Mon 3. 4. 2017 14:49
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 4. 2023 07:54