SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, č. 1, s. 23-40. ISSN 1210-9126.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie
Název anglicky Unfair Competition and Unfair Commercial Practices and Their Regulation in EU Private International Law
Autoři SEHNÁLEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita, 2017, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00094703
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Nekalá soutěž; nekalé obchodní praktiky; mezinárodní právo soukromé; rozhodné právo; sudiště.
Klíčová slova anglicky Unfair Competition’ Unfair Commercial Practices; Private International Law; Governing Law; Jurisdiction.
Štítky nařízení Brusel I bis, nařízení Řím II, Nekalá soutěž, Nekalé obchodní praktiky, rivok, rozhodné právo, sudiště
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 14. 7. 2020 11:34.
Anotace
Svoboda pohybu zboží a postupující harmonizace vnitrostátního hmotného práva právem Evropské unie usnadňuje přeshraniční transakce. Rozvoji obchodu dále napomáhá elektronizace služeb a intenzivnější využívání internetu. Problémy, které v minulosti bylo možno řešit takřka výlučně nebo alespoň většinově na národní úrovni, nyní získávají mezinárodní charakter. Mnohdy to bude důsledek záměrného jednání podnikatele, vyloučena ale není ani nechtěná aktivace zahraničního práva či sudiště. V tuzemské odborné literatuře není věnována dostatečná pozornost mezinárodněprávním aspektům nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Právě na ně je proto tento článek zaměřen. S ohledem na zřetelný vliv práva Evropské unie, které národní kolizní a procesní normy nahradilo vlastní unifikovanou unijní úpravou, je zkoumána unijní regulace této problematiky, a to ve světle judikatury Soudního dvora EU. Cílem je identifikovat rizika spojená s úpravou proti nekalosoutěžnímu jednání s přeshraničním dopadem a vymezit pravidla pro určení rozhodného práva a místa sudiště.
Anotace anglicky
The free movement of goods and the ongoing harmonisation between national substantive law and the European Union law facilitates cross-border transactions. Computerisation of services and intensified use of the Internet also contribute to the development of trade. Problems that could once be addressed almost exclusively or at least prevailingly at a national level are presently assuming an international character. This is true also in case of regulation of unfair competition and unfair commercial practices. This topic is, however, not fully examined in the Czech scientific literature when it comes to its private international law and procedure dimension. Since the EU law has to a large extent replaced national conflict-of-law rules and rules of procedure with unified EU provisions, this article is focused primarily on the EU law regulation, including the case law of the Court of Justice EU. The objective of this article is to identify risks related to the regulation of unfair competition with cross-border implications and to determine the governing law and jurisdiction.
Návaznosti
GA14-20147S, projekt VaVNázev: Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik
Investor: Grantová agentura ČR, Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf   Verze souboru Sehnálek, D. 20. 4. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf?info
Vloženo
Čt 20. 4. 2017 18:03, doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., učo 13665
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
546,3 KB
Hash md5
3166b318c38a67b96dee4aab3745b09e
Vloženo
Čt 20. 4. 2017 18:03

Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1377506/Separat_CPVP_2017_1_-_Sehnalek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
64,5 KB
Hash md5
3a5c8e1e5110c2c28a20861b6eb9d43c
Vloženo
Čt 20. 4. 2017 18:13
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 9. 2022 13:33