RADVAN, Michal. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. In Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 340-348. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name How to Get Taxpayers to Pay Local Charges
Name in Czech Jak přimět poplatníky platit místní poplatky
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, The Financial Law towards Challenges of the XXI Century, p. 340-348, 9 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Fakultní open access
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00096438
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8516-9
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017
UT WoS 000405243700026
Keywords (in Czech) daň; daňové právo; místní poplatek; sankce; reklama
Keywords in English Tax; tax law; local charge; sanction; promotion; advertising
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 31. 3. 2018 00:58.
Abstract
Why taxpayers are not paying the taxes? Maybe some do not want to. Maybe some do not have money to pay. Maybe some are not apprehensive about sanctions. Moreover, some of them even do not know they are obliged to pay. This article deals with the last two issues: sanctions in local charges and promotion of local charges. As there is no classification of sanctions in tax law in the Czech Republic, it is necessary to describe and analyze the law in this area and compare de lege lata regulation with the intended amendments. The second part of the article is focused on how local charges are promoted by State or local self-government units, or how local charges should be promoted, while using the analytical method. This is the aim of the paper. The hypothesis to be confirmed or disproved is that the promotion of local charges is not adequate to get taxpayers to pay local charges (on time, in correct amount, at all). Finally using the synthesis of gained knowledge the best tax promotion mix is presented.
Abstract (in Czech)
Proč poplatníci neplatí daně? Možná někteří nechtějí. Možná někteří nemají peníze, aby zaplatili. Možná se někteří nebojí sankcí. Možná dokonce někteří ani neví, že by platit měli. Článek se zabývá právě posledními dvěma oblastmi: sankcemi v oblasti místních poplatků a "reklamou" na místní poplatky. Protože v České republice neexistuje klasifikace sankcí v daňovém právu, je nezbytné popsat a analyzovat právní regulaci v dané oblasti a porovnat regulaci de lege lata s připravovanými novelizacemi. Druhá část příspěvku je pak zaměřena na to, jak jsou místní poplatky propagovány státem a územními samosprávnými celky, či jak by propagovány býti měly, přičemž je využito analytické metody. To je také cílem příspěvku. Hypotéza, kterou článek potvrdí či vyvrátí, uvádí, že stávající propagace místních poplatků není dostatečná k tomu, aby poplatníci platili místní poplatky (řádně a včas). Nakonec, za využití syntézy získaných znalostí, je navržen nejlepší propagační mix.
Links
MUNI/A/1359/2016, interní kód MUName: Reforma důchodových daní (Acronym: ReDuD)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Radvan_Financial_challenges.pdf   File version Georgala, P. 13. 9. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 13. 9. 2017 17:02, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Radvan_Financial_challenges.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,2 MB
Hash md5
7aa2bd2f19da92b312353457274b472c
Uploaded/Created
Wed 13. 9. 2017 17:02

Radvan_Financial_challenges.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1377628/Radvan_Financial_challenges.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,2 MB
Hash md5
e6b49cbc197260a3f4fb2413ff326963
Uploaded/Created
Wed 13. 9. 2017 17:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 3. 2023 09:47