AMIRI, Moslem, Václav PŘENOSIL and František CVACHOVEC. Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit. In 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA). Lisbon: IEEE, 2016. p. 1-5. ISBN 978-1-4799-9918-7. doi:10.1109/ANIMMA.2015.7465553.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neutron/gamma-ray discrimination through measures of fit
Name in Czech Separace neutronů a fama záření metodou FITt
Authors AMIRI, Moslem (364 Islamic Republic of Iran, guarantor, belonging to the institution), Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and František CVACHOVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Lisbon, 2015 4th International Conference on Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), p. 1-5, 5 pp. 2016.
Publisher IEEE
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14330/16:00087671
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-1-4799-9918-7
Doi http://dx.doi.org/10.1109/ANIMMA.2015.7465553
UT WoS 000398710600070
Keywords (in Czech) organická scintilátor, čítač; statistický test; metoda FIT; neutronová spektroskopie
Keywords in English organic scintillator; counter; statistical test; measures of fit; neutron spectroscopy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 13. 5. 2020 20:55.
Abstract
Statistical tests and their underlying measures of fit can be utilized to separate neutron/gamma-ray pulses in a mixed radiation field. In this article, first the application of a sample statistical test is explained. Fit measurement-based methods require true pulse shapes to be used as reference for discrimination. This requirement makes practical implementation of these methods difficult; typically another discrimination approach should be employed to capture samples of neutrons and gamma-rays before running the fit-based technique. In this article, we also propose a technique to eliminate this requirement. These approaches are applied to several sets of mixed neutron and gamma-ray pulses obtained through different digitizers using stilbene scintillator in order to analyze them and measure their discrimination quality.
Abstract (in Czech)
Statistické testy a jejich základní postupy mohou být použity pro separaci neutronů/gama záření ve smíšeném radiačním poli. V tomto článku je popsána první aplikace vzorku statistického testu. FIT metoda měření vyžaduje skutečné tvary impulsů, které mají být použity jako referenční pro vlastní diskriminaci. Tento požadavek metody je pro praktickou aplikaci problematický - obvykle by měla být použita jiný postup diskriminace pro zachycování vzorků neutronů a gama záření před aplikací metody FIT. V tomto článku se také navrhujeme techniku k odstranění tohoto požadavku. Tyto přístupy jsou aplikovány na několika sadách vzorků smíšeného pole neutronů a gama záření získaných několika typy digitizérů s použití scintiátoru stilbene pro získání představy o jejich podílu na kvalitě diskriminace.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 10. 4. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 10. 4. 2017 08:25, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Attributes
 

IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
392 KB
Hash md5
e85cc4a6198f0ffb74fdd64d414fc16c
Uploaded/Created
Mon 10. 4. 2017 08:25

IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1378041/IO-175-amiri-moslem-2015-04-06_23-29-03.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
23,4 KB
Hash md5
d23e05d86c382174117fc174a3f6cb5a
Uploaded/Created
Mon 10. 4. 2017 08:28
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 4. 2023 07:58