SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 1. vyd. Budapest: Czech Institute of Academic Education, 2017. s. 86-89. ISBN 978-80-88203-00-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Role of Theory in University Science Education
Název česky Role teorie v univerzitním přírodovědném vzdělávání
Autoři SVOBODOVÁ, Jindřiška (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Budapest, Proceedings of IAC-TLEl 2017, od s. 86-89, 4 s. 2017.
Nakladatel Czech Institute of Academic Education
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW Proceedings of IAC-TLEl 2017
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00096485
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-88203-00-1
Klíčová slova anglicky science education; theory of science; critical thinking;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 16. 3. 2018 13:41.
Anotace
Recently, there are many educational debates about appropriate educational approaches for improving scientific thinking in school science curriculum. For most people the science is what scientists are doing in research institutes, where science exists in its concentrated form. But in fact, the science resides in the minds of all educated and uneducated people. The scientific method represents a way of critical thinking. Science strengthens the ability to have an opinion founded more facts than personal feelings. We assume that scientific thinking provides many skills for cognitive development of every person. Those skills can be transferred to other learning in general social contexts. Our research study presents the university students opinions and ideas which could help identify the causes of the problem why students get taught so little about the science as whole?
Anotace česky
Existuje mnoho diskusí o vhodných vzdělávacích přístupech pro zlepšení vědeckého myšlení v učebních osnovách škol. Pro většinu lidí představuje věda to, co dělají vědci ve výzkumných ústavech, kde věda existuje ve své koncentrované podobě. Ve skutečnosti však věda spočívá v mysli všech vzdělaných i nevzdělaných lidí. Vědecká metoda představuje způsob kritického myšlení. Věda posiluje schopnost mít názor založený na více faktech než na osobních pocitech. Předpokládáme, že vědecké myšlení poskytuje mnoho dovedností pro kognitivní vývoj každého člověka. Tyto dovednosti mohou být převedeny na jiné vzdělávání ve společenských kontextech. Naše výzkumná studie představuje názory a myšlenky studentů vysokých škol, které by mohly pomoci identifikovat příčiny problému, proč se studenti tak málo učí o vědě jako celku?
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 02:27