Informační systém MU
VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Název anglicky From Ethnography to European Ethnology. 70th Anniversary of the Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Czech Republic)
Autoři VÁLKA, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Martina PAVLICOVÁ (203 Česká republika, domácí), Alena KŘÍŽOVÁ (203 Česká republika, domácí), Roman DOUŠEK (203 Česká republika, domácí) a Daniel DRÁPALA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 210 s. Etnologické materiály 5, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00096488
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-8488-9
Klíčová slova česky Národopis; evropská etnolgie; dějiny; Masarykova univerzita
Klíčová slova anglicky Ethnography; European Ethnology; history; Masaryk University
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 22. 3. 2018 10:06.
Anotace
Publikace se snaží dějinný vývoj etnologického pracoviště na brněnské univerzitě prezentovat na pozadí obecného vývoj filozofické fakulty a Masarykovy univerzity. Při shromažďování pramenného materiálu se opírala o několik ročenek brněnské univerzity, stejně jako o dílčí práce hodnotící činnost pracoviště, jubilejní články nebo o personální bibliografie pedagogů. Materiál pramenné povahy je čerpán z archivu Masarykovy univerzity. Publikace zahrnuje všechny sféry práce – pedagogickou, vědeckovýzkumnou i organizátorskou s důrazem na uplynulé desetiletí, které bylo provázeno generační výměnou, ale také novou společenskou situací v České republice a v Evropě. Ta nastolila znovu otázky etnické a regionální identity či multikulturalismu, kde se otevírají pro etnologii nové možnosti výzkumu.
Anotace anglicky
Development of the Department of Ethnology at the university in Brno is in this book presented at the background of wider framing of the Faculty of Arts and the Masaryk University. Collecting sources was based on couple of yearbooks of the university in Brno along with partial evaluations of the department, anniversary articles or personal bibliographies of teachers. Archive of Masaryk University served as source of documents. Publication covers all spheres of department work – education, research and organizing with focus on last decade, which was accompanied by generational change, but also by new social situation in the Czech Republic and Europe. It again introduced issues of ethnical and regional identity or multiculturalism and brought new research possibilities.
Návaznosti
MUNI/A/1148/2015, interní kód MUNázev: Od národopisu k evropské enologii (Akronym: NPEE)
Investor: Masarykova univerzita, Od národopisu k evropské enologii, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 14. 4. 2024 01:24