CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Činnost veřejného ochránce práv na poli ochrany osob dotčených stavebními záměry. In Cofola 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Činnost veřejného ochránce práv na poli ochrany osob dotčených stavebními záměry
Název anglicky Activity of the Public Defendor of Rights towards Protection of Persons Affected by Building Intentions
Autoři CHAMRÁTHOVÁ, Anna.
Vydání Cofola 2017, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Kontrola; stavební záměr; veřejný ochránce práv
Klíčová slova anglicky Monitoring; building intention; Public Defendor of Rights
Změnil Změnila: JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809. Změněno: 25. 4. 2018 10:20.
Anotace
Příspěvek představuje možnosti veřejného ochránce práv jako jedné z institucí kontroly veřejné správy při ochraně osob dotčených stavebními záměry. Napřed jsou stručně charakterizovány způsoby realizace stavebních záměrů a popsána ochrana dotčených osob v těchto procesech, a poté jsou ve druhé části příspěvku představeny nástroje, kterými může ochránce jejich ochraně napomoci. Ve třetí části příspěvek analyzuje nástroje, které ochránce v praxi skutečně využívá z hlediska šíře jejich dopadu (tj. zda se vztahují k pomoci osobám v jednotlivých konkrétních případech či zda směřují k změně dle názoru ochránce vadné právní úpravy, popřípadě ke sjednocení jejího výkladu, nebo aplikační praxe) a jejich efektivnosti, k čemuž slouží zhodnocení ochráncem dosažených výsledků.
Návaznosti
MUNI/A/1316/2016, interní kód MUNázev: Efektivnost ochrany práv osob dotčených stavebními záměry nejen z pohledu Veřejného ochránce práv (Akronym: EFOCH 2017)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2019 11:27