JANOVEC, Michal. Position of Financial Market Supervision in The System of Law. Edited by Michal Radvan - Jolanta Gliniecka - Tomasz Sowiński - Petr Mrkývka. In RADVAN, Michal, Jolanta GLINIECKA, Tomasz SOWIŃSKI and Petr MRKÝVKA. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017. p. 134-146. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Position of Financial Market Supervision in The System of Law
Name in Czech Postavení dohledu nad finančním trhem v systému práva
Authors JANOVEC, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edited by Michal Radvan - Jolanta Gliniecka - Tomasz Sowiński - Petr Mrkývka.
Edition 1. vyd. Brno, The Financial Law towards Challenges of the XXI Century, p. 134-146, 13 pp. 2017.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Fakultní open access
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00096593
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-8516-9
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017
UT WoS 000405243700009
Keywords (in Czech) Finanční trh; právo; Systém finančního práva; Právo finančního trhu
Keywords in English Financial Market; Law; System of Financial Law; Law of Financial Market
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17. 5. 2018 16:18.
Abstract
This contribution deals with theoretical placement of Financial market supervision within the Financial law and more generally within system of law. This field is only partly independent, but in general it is still part of Financial law. The aim of this article is to ensure stable position of Financial market supervision in the system of law and confirm, that financial market supervision is still part of more general field of law which is called Financial law.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá teoretickým umístěním dohledu nad finančním trhem v rámci finančního práva a obecněji v rámci práva. Tato oblast je pouze částečně nezávislá, ale obecně je stále součástí finančního práva. Cílem tohoto příspěvku je zanalyzovat a zajistit stabilní postavení dohledu nad finančním trhem v právním řádu a potvrdit, že dohled nad finančním trhem je stále součástí obecnějšího právního odvětví nazvaného Finanční právo.
Links
MUNI/A/1387/2016, interní kód MUName: Stabilizace ve finančním a daňovém právu (Acronym: SFDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:09