JUHAŇÁK, Libor. Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza (Social Networks of Authors Publishing in Educational Sciences Between 2009 and 2013 : An Exploratory Analysis). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 22, No 1, p. 9-36. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013 : exploratorní analýza
Name (in English) Social Networks of Authors Publishing in Educational Sciences Between 2009 and 2013 : An Exploratory Analysis
Authors JUHAŇÁK, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00096665
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2017-1-2
Keywords (in Czech) publikace; spoluautorství; analýza sociální sítě; pedagogický výzkum
Keywords in English publications; co-authorship; social network analysis; educational research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Changed: 5/4/2018 12:59.
Abstract
Cílem exploratorně orientované studie je zmapovat sociální sítě autorů a publikačních zdrojů v pedagogických vědách v letech 2009–2013. Studie je založena na metodologii analýzy sociální sítě (social network analysis – SNA), která začíná získávat stále větší pozornost i v kontextu českého pedagogického výzkumu. V rámci studie jsou využita data z hodnocení výsledků výzkumných organizací, která jsou v ČR pravidelně shromažďována za účelem národního hodnocení výzkumných institucí. Článek předkládá hlavní zjištění exploratorní analýzy a dává k dispozici doplňující interaktivní nástroje pro další průzkum dat.
Abstract (in English)
The aim of this exploratory study is to analyze the social networks of publication producers and publication resources in the field of educational sciences between 2009 and 2013. The study is based on the methodology of social network analysis that starts to gain an increasing attention in the field of education science in Czech republic. The study makes use of the data about the R&D results that are regularly collected for the purpose of national evaluation of research institutions. The paper presents the main findings of the exploratory analysis and it makes available additional interactive tools for further exploration of data.
Links
MUNI/A/0960/2016, internal MU codeName: Procesy učení v různých sociálních prostředích
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1/4/2020 11:40