Informační systém MU
JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo životního prostředí: obecná část
Autoři JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK.
Vydání 1. vyd. Brno, 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531, 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8366-0
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 18. 5. 2017 11:20.
Anotace
Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace. Obecná část je výchozím základem pro studium problematiky zvláštní části práva životního prostředí s tím, že obě části publikace by měly představovat vzájemně provázaný koherentní celek.
Anotace anglicky
The textbook is primarily intended for master students of Environmental Law I. The publication is focused on the general part of environmental law. It encompasses the basic environmental law principles and so called „horizontal measures“. The general part serves as a basis for legal studies related to individual environmental components, which are part of Environmental Law II. Thus both publications should represent interrelated coherent textbook.
Zobrazeno: 30. 6. 2022 01:30