JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo životního prostředí: obecná část
Authors JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK.
Edition 1. vyd. Brno, 716 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8366-0
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 18/5/2017 11:20.
Abstract
Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace. Obecná část je výchozím základem pro studium problematiky zvláštní části práva životního prostředí s tím, že obě části publikace by měly představovat vzájemně provázaný koherentní celek.
Abstract (in English)
The textbook is primarily intended for master students of Environmental Law I. The publication is focused on the general part of environmental law. It encompasses the basic environmental law principles and so called „horizontal measures“. The general part serves as a basis for legal studies related to individual environmental components, which are part of Environmental Law II. Thus both publications should represent interrelated coherent textbook.
PrintDisplayed: 7/7/2022 19:51