CS

Metrické prostory. Teorie a příklady

DOŠLÁ, Zuzana and Ondřej DOŠLÝ. Metrické prostory. Teorie a příklady. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8357-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metrické prostory. Teorie a příklady
Authors DOŠLÁ, Zuzana and Ondřej DOŠLÝ.
Edition 4. vyd. Brno, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8357-8
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 18/5/2017 15:08.
Abstract
Skripta jsou určena pro studenty vysokých škol, primárně pro studenty matematiky přírodovědecké a pedagogické fakulty MU. Obsahují teorii metrických prostorů, která je ilustrována na velkém množství řešených příkladů zasahujících do různých partií matematiky.
Abstract (in Czech)
The textbook is aimed to university students, in particular to students of the mathematics of the Faculty of Science and Faculty of Education of Masaryk University. The textbook covers the theory of metric spaces and contains a large number of solved mathematical problems from various parts of mathematics.
PrintDisplayed: 19/4/2019 23:02

Other applications