CS

Environmentální výchova z pohledu učitelů

ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ and Lenka BROUKALOVÁ. Environmentální výchova z pohledu učitelů (Environmental education from the teachers' perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 pp. ISBN 978-80-210-8439-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Environmentální výchova z pohledu učitelů
Name in Czech Environmentální výchova z pohledu učitelů
Name (in English) Environmental education from the teachers' perspective
Authors ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ and Lenka BROUKALOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 207 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8439-1
Keywords (in Czech) environmentální výchova; základní školy; průzkum; učitelé; Česká republika
Keywords in English environmental education; elementary schools; survey; teachers; Czech Republic
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 18/5/2017 15:22.
Abstract
Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který proběhl na českých školách v období od května do června 2016. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výchova, tj. jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy. Celkem se podařilo získat data od 645 respondentů reprezentujících jednotlivé školy, 11 rozhovorů se zkušenými učiteli a byly zpracovány případové studie z devíti škol vybraných jako příklady dobré praxe. Výzkum ukazuje silné i slabé stránky praxe environmentální výchovy v České republice. Ukazuje environmentální výchovu jako na jedné straně silně zastoupenou výchovně vzdělávací oblast, na druhé straně upozorňuje i na konkrétní slabiny v její implementaci. V závěrečné části publikace diskutuje výsledky a navrhuje doporučení pro další podporu a rozvoj environmentální výchovy na školách.
Abstract (in English)
The publication summarizes the results of a survey conducted in Czech schools in May-June 2016. The survey’s aim was to investigate how environmental education is implemented, e.g. what instructional strategies are used for fulfilling its goals. A total of 645 questionnaires were collected from respondents at the participating schools, 11 interviews were conducted with experienced teachers, and 9 case studies were produced at schools that had been selected as examples of best practice. The study shows both the strengths and weaknesses of environmental education as practiced in the Czech Republic. It presents environmental education as a strong field, but also points out specific weaknesses in its implementation. In its conclusion, the publication discusses the most important findings and suggests recommendations for the future support and development of environmental education at schools.
PrintDisplayed: 24/4/2019 04:27

Other applications