CS

Fyzickogeografický sborník 14. Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání

HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 14. Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání (Physical Geography Proceedings 14. Physical Geography and Landscape Ecology : Research and Education). 1. vyd. 2016: Masarykova univerzita, 2016. 91 pp. ISBN 978-80-210-8407-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyzickogeografický sborník 14. Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání
Name in Czech Fyzickogeografický sborník 14. Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzděláván
Name (in English) Physical Geography Proceedings 14. Physical Geography and Landscape Ecology : Research and Education
Authors HERBER, Vladimír.
Edition 1. vyd. 2016, 91 pp. 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-8407-0
Keywords (in Czech) fyzickogeografická konference, Česká geografická společnost, krajina, geografické a environmentální vzdělávání
Keywords in English Physical Geography, Landscape, Geographical and Environmental Education
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 22/5/2017 10:01.
Abstract
Sborník příspěvků z 33. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, konané 16. a 17. února 2016 v Brně. Publikace obsahuje 13 příspěvků věnovaných studiu kulturní krajiny, fyzickogeografickým výzkumům a geografickému vzdělávání.
Abstract (in English)
Proceedings of the 33th Physical Geography Conference of the Czech Geographical Society contain 13 papers dealing with both theoretical questions of Geography and Landscape Ecology, the study of cultural landscape as a whole, and also particular case studies in Climatology, Hydrology, Biogeomorphology, Biogeography and Geographical and Environmental Education.
PrintDisplayed: 22/4/2019 03:03

Other applications