LEHNERT, Michal a Jan GELETIČ. Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2017, roč. 20, č. 2, s. 9-16. ISSN 1212-0855.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky
Název anglicky Local climatic zones and their importance in the cities of Czech Republic
Autoři LEHNERT, Michal (203 Česká republika) a Jan GELETIČ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Urbanismus a územní rozvoj, Ústav územního rozvoje, 2017, 1212-0855.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00096749
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky místní klimatické zóny; teplota vzduchu; tepelný ostrov města
Klíčová slova anglicky local climate zones; air temperature; urban heat island
Štítky NZ, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Změněno: 9. 4. 2018 12:49.
Anotace
Jedním z projevů klimatické změny ve střední Evropě je častější výskyt horkých vln. Města tak hledají opatření ke sní-žení dopadů teplotních extrémů na obyvatelstvo. Při studiu teplotních poměrů města a plánování adaptačních opatření je prvním krokem identifikace lokalit, které mají vzhledem ke své fyzické struktuře předpoklad k výskytu vyšších teplot vzduchu. Světovým standardem pro typologii klimatu na místní úrovni (např. blok budov) je koncept místních klimatických zón (LCZ). Příspěvek představuje koncept LCZ širší odborné veřejnosti a současně na příkladu Brna, Hradce Králové, Olomouce a Prahy popisuje základní zákonitosti prostorového rozložení LCZ ve městech České republiky a jejich vliv na teplotní poměry města. Prostorové rozložení LCZ ve zkoumaných městech současně ukázalo, že je zapotřebí přijímat opatření vedoucí k: 1) zvýšení podílu ploch s vysokou vegetací (LCZ A – hustě osázené stromy a LCZ B – rozptýlené stromy) na úkor ploch s nízkou vegetací (LCZ D), 2) snížení vysokého podílu nepropustných a zastavěných povrchů a 3) omezení vzniku rozlehlých areálů LCZ 8 (nízká zástavba s rozlehlými objekty) v rámci kompaktního města.
Anotace anglicky
One of the manifestations of climate change in Central Europe is a more frequent occurence of heat waves. Cities are looking for measures to eliminate the impact of temperature extremes on the population. When studying urban temperature conditions and planning the measures for adaptation, the first step is to identify the locations where higher air temperatures can be expected, due to their physical structure. The world standard for climate typology at the local level (e.g. for a block of buildings) is the concept of local climate zones (LCZs). This article introduces the concept of local climate zones to professionals and describes the basic rules of the spatial distribution of LCZs, using examples from the cities of Brno, Hradec Králové, Olomouc and Prague. The spatial distribution of LCZs in these cities show that measures should be taken in order to (1) increase the share of high plant areas (LCZ A, dense trees; LCZ B, scattered trees) to the exclusion of low plant areas (LCZ D); (2) decrease the share of impervious and built-up surfaces (3) restrict the development of new, large areas of low-rise buildings (LCZ 8) in compact urban areas.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 20:11