EN

Národní hospodářství

BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Národní hospodářství
Autoři BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK.
Vydání 2. dotisk 1. vyd. Brno, 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6949-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 22. 5. 2017 13:43.
Anotace
Publikace seznamuje s nejvýznamnějšími okruhy problémů týkajících se národohospodářské teorie. V textu je zahrnuta problematika měření výkonnosti národního hospodářství, peněz, inflace, hospodářských cyklů, ekonomického růstu i měnového kurzu. Pozornost je věnována také roli státu v tržní ekonomice, vysvětlena je zejména fiskální a měnová hospodářská politika. Druhá část publikace se věnuje národohospodářskému vývoji v českých zemích od začátku 19. století.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 17:21

Další aplikace