EN

Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. ...

USHAKOVA, Oxana. Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. (Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija v drevněrusskich pamjatnikach XII–XVII vv.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 s. ISBN 978-80-210-7575-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. (Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija v drevněrusskich pamjatnikach XII–XVII vv.)
Název česky Fungování predikativ (slov kategorie stavu) v staroruských památkách z 12.–17. století
Název anglicky Functioning of the predicatives in Old Russian texts from the 12th to 17th centuries
Autoři USHAKOVA, Oxana.
Vydání 1. vyd. Brno, 140 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7575-7
Klíčová slova česky kategorie stavu, predikativní příslovce, staroruské texty, diachronní analýza, vyjádření stavu
Klíčová slova anglicky predicatives, predicative adverbs, Old Russian texts, diachronic analysis, expression of state
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 29. 5. 2017 11:26.
Anotace česky
Monografie pojednává o problematice kategorie stavu (predikativních příslovcí), což je diskutabilní bod současné rusistiky. Ve středu zájmu jsou tedy nesklonné jednotky, které vystupují výhradně v úloze predikátu jednočlenné věty a vyjadřují obecný význam stavu. Monografie souhrnně popisuje, jak jsou tato slova zastoupena a jak fungují ve vybraných staroruských textech ze 13.–17. století. Na zkoumané jednotky je nahlíženo z hlediska lexikálního, slovotvorného, morfologického a syntaktického. Komplexní analýza slov kategorie stavu je také provedena v konfrontačně-diachronním a synchronním aspektu s použitím dat z českého jazyka.
Anotace anglicky
The monograph deals with the issue of the categories of state (predicative adverbs), which is a debatable point of contemporary Russian linguistics. In the centre of interest are therefore indeclinable units that engage only in the predicate role of single-predicate sentences and express the state generally. The monograph completely describes how these words are represented and how they function in Old Russian texts from 13th to 17th century. The analysed units are viewed in lexical, derivative, morphological and syntactic terms. The complex research of such word is carried out in the confrontional diachronic and synchronic aspects of using data from Czech
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 22:46

Další aplikace