PICKA, Karel. Digitální hry ve výuce z pohledu učitelů (Digital games in education from the perspective of teachers). JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, vol. 9, No 1, p. 156-174. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2017.003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální hry ve výuce z pohledu učitelů
Name in Czech Digitální hry ve výuce z pohledu učitelů
Name (in English) Digital games in education from the perspective of teachers
Authors PICKA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition JTIE - Journal of Technology and Information Education, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 1803-537X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00096852
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5507/jtie.2017.003
Keywords (in Czech) Digitální hry; ICT; game-based learning; dotazníkové šetření
Keywords in English Digital games; ICT; game-based learning; questionnaire survey
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 21. 3. 2018 10:40.
Abstract
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak učitelé vnímají zapojování digitálních her do výuky a jestli a jak učitelé ve výuce digitální hry používají. Práce je inspirována jinými výzkumy ze zahraničí, které popisují učitelský přístup k zapojování digitálních her do vzdělávacího procesu. Především v USA, Velké Británii, Švédsku či Singapuru. Data byla sebrána pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 586 respondentů z celé ČR. Výzkumné šetření tak především zjistilo jak často, jakým způsobem a s jakými obtížemi učitelé digitální hry využívají ve své praxi, popřípadě proč tuto metodu nevyužívají.
Abstract (in English)
The research aims to describe how teachers perceive the involvement of digital games in the classroom and whether and how it is used in their teaching.The work is inspired by other studies from abroad, which describe teachers'approach to engaging digital games in the educational process. Especially in the USA, Great Britain or Sweden and Singapore. Data were collected using a questionnaire, which was attended by 586 respondents from across the country. The survey found especially how often, how and with what difficulties the teachers use digital games in their practice or why they not use this method.
Links
MUNI/A/0985/2015, interní kód MUName: Školní vzdělávání: Výzkum učebních podmínek, výukových metod, didaktických prostředků a kurikula (Acronym: SKOLA 2016)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
jti_jti-201701-0013.pdf Licence Creative Commons  File version Picka, K. 31. 5. 2017

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 31. 5. 2017 21:42, Mgr. Karel Picka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Karel Picka, Ph.D., učo 318732
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Karel Picka, Ph.D., učo 318732
  • a concrete person Dana Nesnídalová, učo 831
Attributes
 

jti_jti-201701-0013.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
568,4 KB
Hash md5
9f1891e933ccd74b29f4a7b99f305ead
Uploaded/Created
Wed 31. 5. 2017 21:42

jti_jti-201701-0013.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1381972/jti_jti-201701-0013.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
58 KB
Hash md5
b99a0573b9457e4abd11f63b6c130166
Uploaded/Created
Wed 31. 5. 2017 21:46
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 19:27