SVOBODA, František, Dagmar ŠPALKOVÁ, David ŠPAČEK, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Iveta ŠTARHOVÁ, Jana SOUKOPOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ and Marek PAVLÍK. Ekonomika veřejného sektoru (Economy of Public sector). 1st ed. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. 279 pp. ISBN 978-80-87865-35-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomika veřejného sektoru
Name in Czech Ekonomika veřejného sektoru
Name (in English) Economy of Public sector
Authors SVOBODA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dagmar ŠPALKOVÁ (203 Czech Republic), David ŠPAČEK (203 Czech Republic), Eduard BAKOŠ (703 Slovakia), Jan ŠELEŠOVSKÝ (203 Czech Republic), Zuzana ŠPAČKOVÁ (203 Czech Republic), Iveta ŠTARHOVÁ (203 Czech Republic), Jana SOUKOPOVÁ (203 Czech Republic), Simona ŠKARABELOVÁ (203 Czech Republic) and Marek PAVLÍK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Praha, 279 pp. 2017.
Publisher Ekopress, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/17:00096883
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-87865-35-4
Keywords (in Czech) veřejný sektor; ekonomika
Keywords in English public sector; economics
Changed by Changed by: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Changed: 30/7/2017 11:18.
Abstract
Předkládaná publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Smyslem učebního textu je nejen popis a vysvětlení současných funkcí státu, jeho organizační struktury a jeho hospodaření, ale také hlubší pochopení toho, jak se stát vyvíjel, jak k současnému stavu dospěl, a co je možné a vhodné měnit. Publikace je členěna do čtyř větších okruhů. V úvodním okruhu jsou popisovány funkce státu, který bývá nazýván minimálním státem. Dalším okruhem je stát, který bychom mohli nazvat státem investujícím, který rozvíjí určité oblasti jako investici do dalšího společenského a hospodářského rozvoje. Relativně novou funkcí státu je role pečovatelského státu, která přichází až na sklonku 19. století. Do této kategorie můžeme řadit oblasti sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Čtvrtý okruh popisuje Stát regulující a dotující , který začal ovlivňovat – ať už přímo prostřednictvím dotací, či nepřímo prostřednictvím legislativy – stále větší okruh činností. Do tohoto okruhu jsme pro potřeby tohoto textu zařadili péči o oblast životního prostředí, zemědělství, bydlení, kultury, tělesné kultury a oblast církví a náboženských společností.
Abstract (in English)
Předkládaná publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Smyslem učebního textu je nejen popis a vysvětlení současných funkcí státu, jeho organizační struktury a jeho hospodaření, ale také hlubší pochopení toho, jak se stát vyvíjel, jak k současnému stavu dospěl, a co je možné a vhodné měnit. Publikace je členěna do čtyř větších okruhů. V úvodním okruhu jsou popisovány funkce státu, který bývá nazýván minimálním státem. Dalším okruhem je stát, který bychom mohli nazvat státem investujícím, který rozvíjí určité oblasti jako investici do dalšího společenského a hospodářského rozvoje. Relativně novou funkcí státu je role pečovatelského státu, která přichází až na sklonku 19. století. Do této kategorie můžeme řadit oblasti sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Čtvrtý okruh popisuje Stát regulující a dotující , který začal ovlivňovat – ať už přímo prostřednictvím dotací, či nepřímo prostřednictvím legislativy – stále větší okruh činností. Do tohoto okruhu jsme pro potřeby tohoto textu zařadili péči o oblast životního prostředí, zemědělství, bydlení, kultury, tělesné kultury a oblast církví a náboženských společností.
PrintDisplayed: 22/1/2021 03:26