HUPKOVÁ, Adela, Soňa ŠÁLIOVÁ, Miroslav KRÁLÍK and Róbert MALČEK. Nejsou čáry jako čáry : Inkrementální linie v mikrostruktuře zubů a jejich využití při analýze kosterních nálezů (Different lines of our lives : Incremental lines in the microstructure of teeth and their applications in the analysis of human remains). Studia Archaeologica Brunensia. Brno, 2016, vol. 21, No 2, p. 113-138. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-2-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nejsou čáry jako čáry : Inkrementální linie v mikrostruktuře zubů a jejich využití při analýze kosterních nálezů
Name (in English) Different lines of our lives : Incremental lines in the microstructure of teeth and their applications in the analysis of human remains
Authors HUPKOVÁ, Adela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Soňa ŠÁLIOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Miroslav KRÁLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Róbert MALČEK (703 Slovakia).
Edition Studia Archaeologica Brunensia, Brno, 2016, 1805-918X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10700 1.7 Other natural sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/16:00096914
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SAB2016-2-7
Keywords (in Czech) odontochronologie;histologie tvrdých zubních tkání; vývoj zubů; stres; akcentované linie; dožitý věk (chronologický)
Keywords in English odontochronology; dental hard tissue histology; dental development; stress; accentuated lines; (chronological) age at death
Tags NZ, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Changed: 13. 4. 2018 14:33.
Abstract
Buňky produkující tvrdé zubní tkáně zanechávají v průběhu vývoje zubů pod vlivem různých metabolických rytmů záznam o jejich aktivitě ve formě růstových markerů, označovaných jako inkrementální linie. Kromě těchto pravidelných časových markerů jsou v mikrostruktuře zubů zaznamenaná a po celou dobu existence zubu přítomná také metabolická a fyziologická narušení způsobená stresovými událostmi. Cílem tohoto příspěvku je rekonstrukce vývojového záznamu ze zubů kosterního nálezu dítěte z ojedinělého hrobu na lokalitě Muráň-Hrad, Slovensko pomocí metody odontochronologie a také načrtnutí možných přínosů využití histologického přístupu a analýz výbrusů zubů v bioarcheologii při studiu minulých populací.
Abstract (in English)
During the period of formation of the teeth, the cells that secrete dental hard tissues under various metabolic rhythms leave a record of their activity in the form of growth markers called incremental lines. Besides these regular time markers, in the microstructure of teeth metabolic and physiological disturbances caused by stressful events are permanently recorded and observable for as long as the tooth exists. The purpose of the present study was to apply odontochronological techniques in retrieval of a developmental record from dental remains of a child’s skeleton from a solitary burial found in a site Muráň-Castle, Slovakia and to outline how bioarchaeology can beneficiate by including the histological approach and analysis of tooth sections in the study of past populations.
Links
MUNI/A/0835/2012, interní kód MUName: Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru v rutinním zpracování kosterních nálezů
Investor: Masaryk University, Category A
MUNI/A/0983/2013, interní kód MUName: Bioarcheologické metody pro komplexní hodnocení raně středověkých populací
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 04:12