LANG, Marek, Jiří FAIMON a Sandra KEJÍKOVÁ. The impact of door opening on CO2 levels: A case study from the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). International Journal of Speleology. BOLOGNA: SOCIETA SPELEOLOGICA ITALIANA, 2017, roč. 46, č. 3, s. 345-358. ISSN 0392-6672. doi:10.5038/1827-806X.46.3.2100.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The impact of door opening on CO2 levels: A case study from the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
Název česky Vliv otvírání dveří na koncentrace CO2: případová studie z jeskyně Balcarka (Moravský kras, Česká republika)
Autoři LANG, Marek (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří FAIMON (203 Česká republika) a Sandra KEJÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Journal of Speleology, BOLOGNA, SOCIETA SPELEOLOGICA ITALIANA, 2017, 0392-6672.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10509 Meteorology and atmospheric sciences
Stát vydavatele Itálie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.392
Kód RIV RIV/00216224:14310/17:00096981
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.46.3.2100
UT WoS 000413996400003
Klíčová slova česky advektivní tok CO2; jeskynní dóm; koncentrace CO2; otvírání dveří; ventilace jeskyně
Klíčová slova anglicky cave chamber; CO2 levels; cave ventilation; door opening; advective CO2 flux
Štítky NZ, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Změněno: 12. 4. 2018 14:08.
Anotace
The impact of door opening on cave carbon dioxide (CO2) levels was studied in the Entrance Chamber and the Gallery Chamber of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic). The effect of door opening differed with cave ventilation modes. Under upward airflow mode, the cave door opening led to the increase of output advective CO2 fluxes from the cave and to the decrease of CO2 levels. This effect was evident especially in the Entrance Chamber near the cave entrance and then suppressed in the Gallery Chamber situated deeper in the cave. Under the downward airflow mode, the cave door opening changed airflow paths and main CO2 sources/fluxes. This resulted in the increase of CO2 level in the Entrance Chamber while the levels in the Gallery Chamber decrease. Modeling indicates that the increase could be result of input advective CO2 fluxes from epikarst (up to 5.9 × 10-2 mol s-1). To reduce the impact on cave microclimate, a careful control of the visiting regime without overlapping of individual doors’ openings is recommended.
Anotace česky
Vliv otvírání dveří na koncentrace CO2 v jeskyni byl studován ve Vstupním dómu a Galerii v jeskyni Balcarka (Moravský kras, Česká republika). Efekt otvírání dveří se lišil v závislosti na módu ventilace jeskyně. Při vzestupném módu proudní vedlo otvírání dveří jeskyně k nárůstu výstupních advektivních toků CO2 z jeskyně a k poklesu koncentrací CO2. Tento efekt se uplatňoval především ve Vstupním dómu v blízkosti vchodu jeskyně a byl potlačen v dómu Galerie situovaném v hlubších částech jeskyně. Při sestupném módu proudění otvírání dveří jeskyně měnilo trasy proudění vzduchu a hlavní zdroje/toky CO2. To vedlo k nárůstu CO2 ve Vstupním dómu, zatímco koncentrace v dómu Galerie klesaly. Modelování naznačuje, že nárůst by mohl být výsledkem vstupních advektivních toků z epikrasu (až 5,9 x 10-2 mol s-1). K redukci vlivu na jeskynní mikroklima je doporučeno pečlivé řízen návštěvního režimu bez překrývání otvírán jednotlivých dveří.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2021 07:28