Informační systém MU
HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Different Ways of Institutionalising Entrepreneurial Parties : Czech Public Affairs Party and ANO. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXIV, No 2, p. 92-115. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-2-92.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Different Ways of Institutionalising Entrepreneurial Parties : Czech Public Affairs Party and ANO
Name in Czech Rozdílné cesty institucionalizace podnikatelských stran : České strany Věci veřejné a ANO
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lubomír KOPEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1211-3247.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00094792
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PC2017-2-92
UT WoS 000424709500002
Keywords (in Czech) Podnikatelské strany; Vít Bárta; Andrej Babiš; Věci veřejné; ANO
Keywords in English Entrepreneurial Parties; Vít Bárta; Andrej Babiš; Public Affairs; ANO
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 12/2/2019 15:28.
Abstract
This article analyses and compares two Czech entrepreneurial parties, Public Affairs (VV) and ANO. The theoretical framework of the article is the development model of institutionalisation proposed by Robert Harmel and Lars Svasand, which has three phases: identification, organisation and stabilisation. In the paper, the reasons of the failure of Public Affairs and the successful stabilisation of ANO are explained. The main difference was identified in the phase of organisation.
Abstract (in Czech)
Článek analyzuje a srovnává dvě české podnikatelské strany: Věci veřejné a ANO. Teoretický rámec je postaven na modelu institucionalizace vypracovaném Robertem Harmelem a Larsem Svasandem, který počítá se třemi fázemi: identifikace, organizace a stabilizace. V textu jsou rozebrány důvody pádu Věcí veřejných a úspěšné stabilisace ANO. Hlavní rozdíl tkvěl ve zvládnutí organizační fáze.
Links
GA17-02226S, research and development projectName: Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Displayed: 25/6/2019 17:53