Informační systém MU
ŘEZNÍČEK, Dan. Impaled Northern Moonforest : Konstrukce parodické blackmetalové identity. In Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, 14.6.2017, Brno. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Impaled Northern Moonforest : Konstrukce parodické blackmetalové identity
Název anglicky Impaled Northern Moonforest : Construction of a Parodic Black Metal Identity
Autoři ŘEZNÍČEK, Dan (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře, 14.6.2017, Brno, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00097052
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky extrémní metal; black metal; satanismus; parodie; Impaled Northern Moonforest
Klíčová slova anglicky extreme metal; black metal; Satanism; parody; Impaled Northern Moonforest
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 4. 5. 2018 15:17.
Anotace
Americké parodické duo Impaled Northern Moonforest sestávající z členů grindcoreové kapely Anal Cunt v roce 1997 vydalo krátké demo, které sebe samo prezentovalo jako nejautentičtější norský black metal všech dob. Za využití neumětelsky surových artworků, lo-fi zvuku akustické kytary, stehenních perkusí, absurdně dlouhých názvů skladeb a satanistických či temně okulturních témat jejich nahrávka představuje ojedinělý způsob vytváření subkulturní identity na poli extrémního metalu. Studie pomocí obsahové analýzy názvů skladeb ukazuje, že Impaled Northern Moonforest blackmetalovou identitu tvořili v rámci reaktivního, paradigmaticky konformního satanismu, který se odvozuje zejména od pop-kulturního, paniku vyvolávajícího mediálního obrazu, a jehož prostřednictvím kondenzovali množství pro black metal typických témat do velmi malého prostoru. Parodické zvýraznění satanistických a blackmetalových témat tedy dalo možnost sledovat specifický způsob vnímání druhé vlny norského black metalu hudebníky, kteří k tomuto stylu přistupovali z pozice odlišného subkulturního kapitálu na poli extrémního metalu.
Anotace anglicky
In 1997, The American parodic duo Impaled Northern Moonforest, consisting of members of a grindcore band Anal Cunt, has released a short demo, which presented itself as the most authentic Norwegian black metal of all time. Using crude artworks, lo-fi sound of acoustic guitar, thigh percussions, absurdly long track names, and satanic or dark occulture themes, their record presents unique way of creating a subcultural identity in the field of extreme metal music. This study utilizes content analysis of track list names to show, that Impaled Northern Moonforest created their black metal identity in the framework of the reactive, paradigmatically conform Satanism, which is derived mainly from pop-cultural, panic-inducing media image, and through which they condensed a number of typical black metal themes in a very little space. Such a parodical emphasis of satanic and black metal themes offered an opportunity to observe a specific way of perceiving second wave Norwegian black metal by musicians whom approached it from a different position of the subcultural capital in the field of extreme metal.
Návaznosti
MUNI/A/0873/2016, interní kód MUNázev: Internacionalizace výzkumu v religionistice (Akronym: INTERVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 5. 8. 2020 09:46