CÍGLER, Hynek, Michal JABŮREK, Šárka PORTEŠOVÁ a Ondřej STRAKA. TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (vývoj, podoba a využití ve školách). In Hana Janoušková. Tvořivost jako součást nadání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016. s. 56-60, 5 s. ISBN 978-80-86956-97-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (vývoj, podoba a využití ve školách)
Název česky TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (vývoj, podoba a využití ve školách)
Název anglicky TIM - Test for Identification of Talented Pupils in Mathematics (Development, Form and Use in Schools)
Autoři CÍGLER, Hynek (203 Česká republika, garant, domácí), Michal JABŮREK (203 Česká republika, domácí), Šárka PORTEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Ondřej STRAKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, Tvořivost jako součást nadání, od s. 56-60, 5 s. 2016.
Nakladatel Národní institut pro další vzdělávání
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW E-verze sborníku
Kód RIV RIV/00216224:14230/16:00097067
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-86956-97-8
Klíčová slova česky talent; diagnostika matematického nadání; TIM
Klíčová slova anglicky talent; diagnostics of mathematical talent; TIM
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 13. 3. 2018 14:16.
Anotace
V České republice dosud chyběl psychometricky ověřený test k identifikaci mimořádného matematického nadání. Z tohoto důvodu jsme na našem pracovišti vyvinuli Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (TIM), který je určený pro měření matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru u žáků 3.–5. tříd. Po krátkém teoretickém úvodu do problematiky nadání je v příspěvku popsán komplexní proces vývoje testu TIM, způsob jeho ověření a možnosti jeho využití v pedagogické praxi.
Anotace anglicky
Until now, there hasn't been any psychometrically verified test for identification of extraordinary mathematical talent in the Czech Republic. Therefore, our centre has developed the Test for Identification of Talented Pupils in Mathematics (TIM) with the purpose of measuring mathematical abilities in the "well above average" ranges in pupils in 3rd to 5th grade. After a short theoretical introduction into the problematics of talent the article describes the complex process of TIM's development, ways of its verification and possibilities of its use in pedagogical practice.
Návaznosti
MUNI/A/1462/2014, interní kód MUNázev: Adaptace a publikace diagnostických nástrojů pro identifikaci nadaných dětí se zaměřením na rodiče a pedagogy
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
TIM_test.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 13. 3. 2018

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Michal Jabůrek, učo 167235
  • osoba Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803
  • osoba doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., učo 2024
  • osoba Mgr. Ondřej Straka, učo 420077
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 9. 2020 23:51