EN

Rozměry citací v právu a anotační konvence

HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozměry citací v právu a anotační konvence
Název anglicky Citations in law and convention for annotations
Autoři HARAŠTA, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub MÍŠEK (203 Česká republika, domácí), Monika HANYCH (203 Česká republika, domácí), Pavel LOUTOCKÝ (203 Česká republika, domácí), Michal MALANÍK (203 Česká republika, domácí), Jaromír ŠAVELKA (203 Česká republika), Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Matěj MYŠKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2017, 1804-5383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00097099
Organizační jednotka Právnická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/RPT2017-1-4
Klíčová slova česky Citační analýza; Judikatura; Právní informatika; Reference
Klíčová slova anglicky Citation analysis; Case law; Legal Informatics; Reference
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 1. 3. 2018 15:57.
Anotace
Článek prezentuje metodologii pro provádění citační analýzy české judikatury jakožto nástroje, který umožní přesnější poznání toho, jak české soudy pracují při své argumentaci s odkazy na jiná rozhodnutí a další dokumenty. Prezentovaná metodologie popisuje odkaz jako prvek textu tvořený čtyřmi konstituenty. Jsou jimi ZDROJ, CÍL, ARGUMENT a POLARITA. Tvrdíme, že pomocí těchto konstituentů je možné detailně popsat kvantitativní i kvalitativní vlastnosti jednotlivých odkazů a umožnit tak jejich smysluplné zkoumání. Každý konstituent je dále vnitřně strukturován tak, aby bylo možné (1) překonat aktuální nedostatky citační praxe českých soudů a (2) vytěžit z odkazu maximum informací pro další analýzu. Struktura jednotlivých konstituentů je v článku detailně popsána a odůvodněna. V závěru článku jsou představeny výzvy pro další výzkum v oblasti citační analýzy. Představené ideální kategorie nejsou univerzálně použitelné pro jakýkoli výzkum. Jsou nicméně naformulované v podobě, která umožňuje jejich implementaci pro kvalitativní i kvantitativní studie o úloze citací v judikatuře a právu obecně.
Anotace anglicky
The paper presents a methodology for carrying out citation analysis of the Czech case law as a tool which enables gaining more accurate understanding of how the Czech courts operate with references to other decisions and documents for the sake of their argumentation. The presented methodology describes a reference as textual element consisting of four constituents. These are: SOURCE, TARGET, ARGUMENT and POLARITY. We claim that by using these constituents it is possible to thoroughly describe both quantitative and qualitative characteristics of reference, and thus to meaningfully research them, too. Each of these constituents is further internally structured to enable (1) to overcome the shortcomings of current citation practice of Czech courts and (2) to obtain the most information possible from the reference for further analysis. The detailed structure of each constituent is described and justified within the paper. Challenges for further research on citation analysis are expressed in the conclusion of the paper. The introduced categories are ideal and not universally applicable for any kind of research. However, they are formulated in a way that allows their implementation for both qualitative and quantitative types of research focused on the role of citations in the case law and jurisprudence in general.
Návaznosti
MUNI/A/0940/2015, interní kód MUNázev: Metodologie citační analýzy judikatury (Akronym: MCAJ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1384404 /1 Georgala, P. 26. 2. 2018

Vlastnosti

Název
1384404
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1384404/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1384404/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1384404/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1384404/?info
Vloženo
Po 26. 2. 2018 15:44, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
 • osoba JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, učo 134449
 • osoba JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
 • osoba JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D., učo 210387
 • osoba JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070
 • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
 • osoba Mgr. Bc. Monika Hanych, učo 348314
 • osoba JUDr. Michal Malaník, učo 348679
 • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820
Atributy
 
Harasta_clanek.pdf   Verze souboru Georgala, P. 26. 2. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1384404/Harasta_clanek.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1384404/Harasta_clanek.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1384404/Harasta_clanek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1384404/Harasta_clanek.pdf?info
Vloženo
Po 26. 2. 2018 15:44, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba JUDr. Matěj Myška, Ph.D., učo 102870
 • osoba JUDr. Bc. Jaromír Šavelka, učo 134449
 • osoba JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290
 • osoba JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D., učo 210387
 • osoba JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., učo 323070
 • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
 • osoba Mgr. Bc. Monika Hanych, učo 348314
 • osoba JUDr. Michal Malaník, učo 348679
 • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, učo 407820
Atributy
 

Harasta_clanek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1384404/Harasta_clanek.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1384404/Harasta_clanek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,6 MB
Hash md5
5bbb1657c27d851c396818ffb996c0bc
Vloženo
Po 26. 2. 2018 15:44

Harasta_clanek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1384404/Harasta_clanek.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/repo/1384404/Harasta_clanek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
50 KB
Hash md5
48d68f0ff8ddf15e3a4bcf8f286b8854
Vloženo
Po 26. 2. 2018 15:51
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 24. 3. 2019 08:22

Další aplikace