Informační systém MU
BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 2, s. 67-95. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-2-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers
Název česky Důvěra v učitelském sboru a vzájemné učení mezi učiteli
Autoři BRÜCKNEROVÁ, Karla (203 Česká republika, domácí) a Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1803-7437.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00094813
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2017-2-5
Klíčová slova anglicky trust; learning among teachers; informal learning; professional development; head teacher
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 20. 4. 2018 17:20.
Anotace
The objective of this paper is to show the way in which trust within a teaching staff translates into mutual learning among teachers. Using a qualitative investigation of two purposively selected schools representing a high and a low level of trust within the teaching staff, we illustrate that trust is a multi-layered phenomenon which in the context of learning among teachers is not necessarily productive to work with as a whole. We therefore separate trust within a teaching staff into the head teacher's trust in teachers, teachers' trust in the head teacher, overall trust among teachers, and finally trust between specific teachers in a learning relationship. We relate these levels of trust within a teaching staff and the three components of this trust—competencies, relationships, and reliability—to the characteristics of mutual learning among the teachers at the selected schools. We conclude that our data shows that the key relationship influencing learning among teachers is that between the head teacher's trust and trust in the head teacher, which has the greatest impact on whether teachers accept the head teacher's concept of professional development and act accordingly. Overall trust among teachers has an influence on the level of independence of learning interactions and awareness of colleagues' learning but not on shared learning content.
Anotace česky
Cílem studie je poukázat na to, jak se důvěra v rámci učitelského sboru promítá do vzájemného učení mezi učiteli. Na základě kvalitativního výzkumu ve dvou školách, které reprezentují vysokou a nízkou míru důvěry v rámci učitelského sboru, ukazujeme, že důvěra je mnohovrstvý fenomén, s nímž v rámci analýz není vždy vhodné pracovat jako s celkem. Proto oddělujeme vzájemnou důvěru mezi učiteli, důvěru mezi učiteli a ředitelem, důvěru ředitele k učitelům a důvěru mezi jednotlivými učiteli v rámci učebních vztahů. Tyto úrovně důvěry a jejich dílčí složky (důvěra v kompetenci, vztah a spolehlivost) vztahujeme k charakteristikám vzájemného učení mezi učiteli na vybraných školách. Na základě našich dat uzavíráme, že důvěra mezi ředitelem a učiteli má významný vliv na to, zda učitelé akceptují ředitelův přístup k profesnímu rozvoji a budou jednat v souladu s ním. Celková důvěra mezi učiteli má vliv na to, do jaké míry si učitelé vzájemné učení uvědomují, ale nemá vliv na to, jaké obsahy jsou skrze učení předávány.
Návaznosti
GA13-07234S, projekt VaVNázev: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Grantová agentura ČR, Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Zobrazeno: 22. 3. 2023 09:38