EN

Přednášky a besedy ze L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií

Přednášky a besedy ze L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 489 s. ISBN 978-80-210-8567-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přednášky a besedy ze L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií
Autoři
Rusinová, Eva (ed.).
Vydání 1. vyd. Brno, 489 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8567-1
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 10. 7. 2017 10:03.
Anotace
Jako každý rok připravilo vedení Letní školy slovanských (bohemistických) studií pro 50. běh, konající se od 15. 7. do 12. 8. 2017 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, odborné přednášky z jazyka českého a literatury, které prosloví naši i zahraniční bohemisté. Tento cyklus je doplněn o přednášky a besedy z dalších oborů, o něž projevili studenti v minulých letech zájem. Naší hlavní snahou je stále zkvalitňovat výuku, a proto jsme, vycházejíce z připomínek studentů, sborník sylabů ohlášených přednášek doplnili o sylaby besed a stručnou charakteristiku filmů připravených k projekci a vybrané eseje studentů z minulých letních škol. Doufáme, že náš sborník usnadní studentům orientaci v programu LŠSS.
Anotace anglicky
As every year the staff of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies has prepared for its 50th session, which takes place from the 15th of July to the 12th of August 2017 at the Faculty of Arts, Masaryk University; lectures on Czech language and literature, that will be held by Czech and foreign scholars. This cycle is supplemented by lectures and discussions on subjects that the students were interested in recently. Our main goal is to improve the quality of teaching constantly, and therefore, basing on student’s suggestions, we added to the collection of abstracts also the abstracts from the discussions, short characteristics of films that will be shown during the Summer School and also selected essays that students during the past Summer Schools wrote. We hope that our collection will help students to be well informed about the program of the Summer School.
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 12:18

Další aplikace