EN

Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and ...

SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VÁLKOVÁ. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8565-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway
Autoři SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VÁLKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8565-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 11. 7. 2017 10:33.
Anotace
The main objective of the book is to explore the degree to which the strategies that are adopted by relevant actors in these two policy fields in solving the problem of ‘care’ are mutually ‘compatible’ and how effective different strategies are in responding the increasing demand for care services. Book will be focused on the two areas of social services: child care and elder care. The strategies of the actors who are forming the policies in these fields will be assessed from the perspective of the households. In addition the book will examine how being pulled between work and care giving interact to affect well-being and how families are manoeuvring when affected by this squeeze affect – importantly in terms of gendered strategies.
Anotace česky
Hlavním cílem knihy je prozkoumat, do jaké míry jsou slučitelné strategie sociální politiky užívané v Norsku a v České republice v oblasti péče. Kniha se zaměřuje na dvě oblasti sociálních služeb: na péči o děti a na péči o seniory. Strategie aktérů, kteří formují opatření v těchto oblastech, jsou hodnoceny z perspektivy domácností. Autory mj. zajímá, jak se zatížení zaměstnáním a péčí současně odráží v blahobytu rodin a jakým způsobem rodiny tuto dvojí zátěž řeší – zejména v perspektivě genderově diferencovaných strategií.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 06:24

Další aplikace