CS

Jako jeden muž? Jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích

DVOŘÁK, Petr. Jako jeden muž? Jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8588-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8588-2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jako jeden muž? Jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích
Authors DVOŘÁK, Petr.
Edition 1. vyd. Brno, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8588-6
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8588-2017
Tags Munipress
Bibliography 199 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 25/7/2017 11:59.
Abstract
Kniha zachycuje časovou dimenzi v jednotě poslaneckého hlasování v pěti parlamentních demokraciích. Zkoumá výsledky z Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království, z Finského parlamentu, z německého Spolkového sněmu, z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a z Národní rady Slovenské republiky. Autor pracuje se dvěma indexy jednoty hlasování – Riceovým indexem, který měří jednotu vyjádřených preferencí, a indexem UNITY, který bere ohled i na to, jaká část strany či bloku hlasovala. Práce z indexů vytváří vlastní výzkumný rámec – vektory polarity –, kterým lze srovnávat vlastnosti a průběh hlasování. Kniha prokazuje přínos časové analýzy i vektorů polarity a nachází rozdíly v hlasování mezi stabilními (Spojené království, Finsko, Německo) a nestabilními případy (Česko, Slovensko).
Abstract (in English)
The book captures the temporal dimension in legislative voting unity in parliamentary democracies. It examines the results from the British House of Commons, the Finnish Eduskunta, the German Bundestag, the Czech House of Representatives, and the Slovak National Council. The author uses two legislative unity indices, the Rice index (measuring declared preferential unity), and the UNITY index (which considers what part of the group has voted). The indices are used to construct an original research framework, “polarity vectors”, which may used to analyse parliamentary voting and its evolution. The analysis confirms the benefits of both the temporal analysis and the polarity vectors framework and finds differences in voting between stable (UK, Finland, Germany) and instable cases (Czechia, Slovakia).
PrintDisplayed: 26/4/2019 18:03

Other applications