MUŽÍKOVÁ, Leona. Názory občanů České republiky na vzdělávání v oblasti výživy. Hygiena, Tigis s.r.o., 2017, roč. 62, č. 2, s. 45-49. ISSN 1802-6281.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Názory občanů České republiky na vzdělávání v oblasti výživy
Název anglicky Views of citizens of the Czech Republic on nutrition education
Autoři MUŽÍKOVÁ, Leona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hygiena, Tigis s.r.o. 2017, 1802-6281.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00097163
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky podpora zdraví; výchova ke zdraví; názory občanů; základní vzdělávání; výživa; stravování
Klíčová slova anglicky health promotion; health education; citizens opinion; basic education; nutrition; diet
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 20. 3. 2018 14:36.
Anotace
Reprezentativní sociologický výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví je prováděn pravidelně od roku 1995. Do tohoto výzkumu byly v roce 2014 zařazeny i otázky týkající názorů českých občanů na vzdělávání v oblasti výživy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané České republiky hodnotí svoji orientaci v otázkách výživy a stravování, odkud o této problematice získávají nejvíce vědomostí a zda by měla být výživa předmětem výuky na základních školách. Terénní šetření bylo provedeno technikou standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Sběr dat byl zabezpečen na území celé České republiky profesionálními tazateli společnosti Spirox, s.r.o. Údaje byly získány od výběrového souboru o velikosti 1810 jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót (kvótní výběr). Soubor byl reprezentativním vzorkem populace České republiky ve věku nad 15 let z hlediska pohlaví, věku a regionální příslušnosti respondentů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že občané České republiky hodnotí svou orientaci v otázkách výživy a stravování ve většině případů jako spíše dobrou nebo velmi dobrou. Hlavním zdrojem vědomostí o výživě a stravování jsou pro občany České republiky média, na druhém místě pak rodina. Učitelé jsou mezi zdroji vědomostí o výživě uváděni nejméně. Velká většina občanů České republiky se však domnívá, že by problematika výživy a stravování měla být zařazena do kurikula základního vzdělávání v českých školách. Tuto myšlenku by měly podpořit všechny zainteresované instituce zabývající se podporou zdraví a výchovou ke zdraví.
Anotace anglicky
A representative sociological survey of Czech citizens’ views on health care and health issues has been carried out regularly since 1995. In 2014, the survey first included questions enquiring about Czech citizens’ views on nutrition education. The survey aimed to establish how well informed Czech citizens are about nutrition and diet, what their information sources are, and whether or not nutrition education should be taught in primary schools. The field survey consisted in a standardized controlled interview with a respondent, and the data were collected throughout the Czech Republic by professional inquirers of Spirox, s.r.o. The sample set had 1810 respondents, randomly chosen by means of quota sampling, which constituted a representative sample of Czech population over 15 years old with regard to sex, age, and region. The findings of the survey show that most Czech citizens consider their knowledge of nutrition and diet as good or very good. Media have been identified to be the main source of information for Czech citizens, followed by the family. Teachers were the least likely to be listed as a source of information. However, most Czech citizens think that nutrition and diet should be part of the Czech primary schools curriculum. This idea should be supported by all health education institutions.
Návaznosti
MUNI/A/0989/2015, interní kód MUNázev: Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2020 17:29