ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (Tacit Knowledge, Metaphors and Pre-Service Teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 pp. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi
Name (in English) Tacit Knowledge, Metaphors and Pre-Service Teachers
Authors ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Jan SLAVÍK.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 223 pp. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4, 2016.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8429-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016
Tags Munipress
Bibliography 299 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 24/7/2017 14:23.
Abstract
Kniha pojednává o fenoménu tacitních znalostí u studentů učitelství v magisterském stupni vzdělávání. Zaměřuje se jednak na teoretická východiska zkoumání tacitních znalostí a poukazuje na důležitost metodologického obratu ve zkoumání tohoto tématu. Dále představuje velmi podrobně kvalitativně orientovanou metodu sběru dat (Čistý jazyk), která byla využita v prezentovaném výzkumu. V empirické částí knihy se pak věnuje jednotlivým tématům, které úzce souvisí s tacitními znalostmi studentů, jako jsou neočekávané situace, subjektivní pojetí výuky nebo sdílení tacitních a explicitních znalostí.
Abstract (in English)
The book focuses on pre-service teachers’ tacit knowledge in the second stage of their studies (Master’s study programme). It deals with the theoretical background and highlights the need for a radical turn in the methodology when we want to explore this concept. Drawing on this, a qualitative method of data collection which was used in the presented research, so called clean language, is described in detail. The empirical part of the book presents studies concerning topics connected to pre-service teachers’ tacit knowledge – unexpected situations, student teachers’ beliefs or explicit and tacit knowledge sharing.
PrintDisplayed: 24/1/2020 13:01