BÁTRLA, Michael. AKTIVITY AL-KÁIDY NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ A TZV. ISLÁMSKÉHO STÁTU V RÁMCI JEMENSKÉHO KONFLIKTU (2015–2017) (ACTIVITIES OF THE Al-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA AND SO-CALLED ISLAMIC STATE IN THE CONFLICT IN YEMEN (2015-2017)). Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, Volume 17, Number 1, p. 77-100. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.075-098.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name AKTIVITY AL-KÁIDY NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ A TZV. ISLÁMSKÉHO STÁTU V RÁMCI JEMENSKÉHO KONFLIKTU (2015–2017)
Name (in English) ACTIVITIES OF THE Al-QAEDA IN THE ARABIAN PENINSULA AND SO-CALLED ISLAMIC STATE IN THE CONFLICT IN YEMEN (2015-2017)
Authors BÁTRLA, Michael (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obrana a strategie, Brno, Univerzita obrany, 2017, 1214-6463.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00097209
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.17.2017.01.075-098
UT WoS 000471229000006
Keywords (in Czech) Terorismus; Jemen; občanská válka; povstalectví; Al-Káida na Arabském Poloostrově; Islámský stát.
Keywords in English Terrorism; Yemen; civil war; insurgency; Al-Qaeda in the Arabian Peninsula; Islamic State
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 22/11/2019 15:50.
Abstract
Práce komparuje aktivity dvou saláfistických džihádistických skupin, Al-Káidy na Arabském poloostrově a tzv. Islámského státu, v prostředí občanské války v Jemenu. Vymezené období sběru dat je od počátku ledna 2015 do konce března 2017. Autor porovnává aktivity obou skupin ve čtyřech parametrech – násilných akcích, kontrole teritoria a zajišťování služeb, získávání zdrojů a mediální aktivitě. Autor také nastiňuje další zásadní vlivy na výsledek soupeření a jeho možné implikace pro konflikt v Jemenu i globální saláfisticko-džihádistické soupeření.
Abstract (in English)
This article compares the activities of two Salafi-jihadist organizations, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula and the so-called Islamic State, in the context of the civil war in Yemen. The studied period is from in January 2015 till the end of March 2017. The author compares activities of both groups in four parameters – violent actions, control of territory and provision of services, acquisition of resources, and media activities. The author also briefly outlines other important influences on the mutual competition and its possible implications on the conflict in Yemen and global Salafi-jihadist competition.
Links
MUNI/A/1159/2016, interní kód MUName: Aktuální problémy politologického výzkumu III.
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4/2/2023 13:21