VIKTORIN, Jan a Martin VRUBEL. Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy. In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 7-20, 14 s. ISBN 978-80-210-8468-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy
Název česky Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy
Název anglicky Assistant Teacher in Inclusive School Environment
Autoři VIKTORIN, Jan a Martin VRUBEL.
Vydání 1. vydání. Brno, Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. od s. 7-20, 14 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8468-1
Klíčová slova česky přehledová studie, asistent pedagoga, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora, inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova anglicky literature review, teacher assistant, pupil with special educational needs, support, inclusive education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D., učo 350265. Změněno: 2. 12. 2017 07:48.
Anotace
Přehledová studie analyzuje devatenáct monografií, kapitol v monografiích, odborných statí a dokumentů, jež se soustředí na problematiku asistentů pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Na podkladě výsledků výzkumů českých i zahraničních autorů jsme se rozhodli zaměřit na preferovanou úroveň vzdělání asistentů pedagoga, další důležité kvalifikační předpoklady asistentů, rizika spojená s nevhodným zapojením asistentů ve výuce a na kvalitu a intenzitu spolupráce asistenta s učitelem. Provedená analýza ukázala, že soustavná kooperace asistenta s učitelem, společné přípravy na výuku a společné hodnocení dřívější práce asistenta ve vyučování patří mezi nejdůležitější předpoklady pro účelný výkon práce asistenta pedagoga. V současné době je však jejich úroveň v mnoha případech nedostatečná.
Anotace anglicky
The literature review analyzes nineteen monographs, chapters in monographs, specialized papers and documents, which are focused on issues of teacher assistants for pupils with special educational needs in inclusive school environment. Based on research results Czech and foreign authors, we decided to focus on preferred level of education of teacher assistants, other important qualification assumptions of assistants, risks associated with improper involvement of assistants in teaching and on the quality and intensity of cooperation of teacher assistant with teacher. Realized analysis reveals, that intensive cooperation of teacher assistant with teacher, joint preparation for teaching and joint assessment of previous work of assistant in teaching belong to the most important assumptions for the effective performance of work of teacher assistant. Currently is however their level in many cases insufficient.
Návaznosti
MUNI/B/1429/2015, interní kód MUNázev: Inkluzivní a speciální vzdělávání v přehledových studiích (Akronym: ISPS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 22:36