PROVAZNÍK, Jan. Terorismus jako materiální pramen trestního práva procesního (Terrorism as a Matherial Source of the Law of Criminal Procedure). Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, vol. 16, 7-8, p. 157-166. ISSN 1213-5313.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Terorismus jako materiální pramen trestního práva procesního
Name (in English) Terrorism as a Matherial Source of the Law of Criminal Procedure
Authors PROVAZNÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck, 2017, 1213-5313.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/17:00097308
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) terorismus; trestní právo procesní; prospektivní opatření
Keywords in English terrorism; law of criminal procedure; prospective measure
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 15. 7. 2020 11:14.
Abstract
Mezi pletorou faktorů, ovlivňujících celospolečenský vývoj v posledních dvou dekádách, se terorismus jeví být jedním z těch nejvýznamnějších. Jeho dopady se proto výrazně promítají i do podoby bezpečnostní politiky států v nejširším slova smyslu, a tedy i do sféry trestního práva. Lze říci, že tento fenomén zasáhl citelně do vývoje obou jeho subsystémů, tj. trestního práva hmotného i procesního, víceméně stejnou měrou. Tento článek se zaměřuje na to, jak terorismus ovlivnil podobu trestního práva procesního v poslední dekádě a půl.
Abstract (in English)
Among the plethora of factors influencing an all-societal development in the last two decades, the terrorism seems to be one of the most important. Its impact are thus notably projected also to the form of the security policy of states in the broadest sense possible, therefore to the field of the criminal law too. It can be said that this phenomenon has considerably struck the development of both its subsystems, i.e. substantive and procedural criminal law, more or less in at the same extent. This paper focuses on how has terrorism influenced the form of criminal procedural law in the last decade and a half.
Links
MUNI/A/1288/2015, interní kód MUName: Adjustace specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení (Acronym: Adjustace II)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28. 3. 2023 17:51