MATELA, Jiří. K povaze větných a nevětných výpovědí na příkladu japonského jazyka. In Pecha, Lukáš. Staré civilizace Asie a Afriky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 269-289. ISBN 978-80-261-0416-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K povaze větných a nevětných výpovědí na příkladu japonského jazyka
Název anglicky On the characteristics of sentence-like and non-sentence-like utterances by example of the Japanese language
Autoři MATELA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání První vydání. Plzeň, Staré civilizace Asie a Afriky, od s. 269-289, 21 s. 2016.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00097321
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-261-0416-2
Klíčová slova česky japonština; lingvistika; věta; výpověď
Klíčová slova anglicky Japanese; linguistics; sentence; utterance
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 5. 4. 2018 13:53.
Anotace
Příspěvek představil kritický pohled na funkčně-strukturální přístup k povaze větných a nevětných výpovědí a na příkladu japonštiny navrhl alternativu k vymezení věty se zohledněním role konceptualizujícího subjektu.
Anotace anglicky
The paper introduced a critical perspective of the functional-structuralist notion of the sentece-like vs. non-sentence-like utterances, and by examples from the Japanese language suggested an alternative concept of sentence with the special role of cognizing subject.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 21:14