HAVLÍK, Vlastimil, Vít HLOUŠEK and Petr KANIOK. Europeanised Defiance - Czech Euroscepticism since 2004. 1st ed. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 199 pp. ISBN 978-3-8474-2092-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Europeanised Defiance - Czech Euroscepticism since 2004
Name in Czech Evropeizovaný odpor - český euroskepticismus po roce 2004
Authors HAVLÍK, Vlastimil (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr KANIOK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Opladen, 199 pp. 2017.
Publisher Barbara Budrich Publishers
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW web nakladatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00094891
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-3-8474-2092-7
Keywords (in Czech) Česká republika; euroskepticismus; evropeizace
Keywords in English Czech Republic; Euroscepticism; Europeanisation
Tags rivok, topvydavatel
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 26/2/2018 13:44.
Abstract
The book addresses the following questions. Why is there so much reservation and scepticism among the Czech public as well as politicians towards the European Union? Has the experience of the Czech Republic as a member of the EU changed Czech Euroscepticism since 2004? The authors provide a detailed analysis of the dynamics of Euroscepticism using the concept of Europeanisation. The unique connection of the concepts of Euroscepticism and Europeanisation creates an innovative research framework.
Abstract (in Czech)
Kniha odpovídá na následující otázky. Proč přetrvává u české veřejnosti a v české politické reprezentaci tolik výhrad a skepticismu k Evropské unii? Změnila česká zkušenost členského státu EU po roce 2004 český euroskepticismus? Autoři poskytují detailní analýzu dynamiky euroskepticismu za využití konceptu evropeizace. Unikátní spojení těchto dvou konceptů vytváří inovativní výzkumný rámec.
Links
GA13-24657S, research and development projectName: Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
europeanised_defiance.pdf   File version Farkašová, B. 17/7/2018

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D., učo 12188
  • a concrete person prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345
  • a concrete person Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 5/8/2021 18:03